Status på den administrative proces på ST

Efter afklaringsrunden i efteråret og opsamling af de mange input i et omfattende problemkatalog, er arbejdsgruppen nu gået i gang med at se på de overordnede prioriteringer af de administrative ydelser.

29.01.2015 | Christina Troelsen

Administrationschef Niels Damgaard Hansens afklaringsrunde på institutterne i efteråret  er resulteret i et resumé af de mange input og et omfattende problemkatalog i skemaform. I kan finde både resume og problemkatalog her.

I forbindelse med problemanalysen nedsatte dekanen  en arbejdsgruppe, der skal se på prioriteringen af de administrative ydelser på ST. Arbejdsgruppen består af Niels Christian Nielsen (Dekan ST), Thomas Toftegaard (Institutleder Ingeniørvidenskab), Erik Østergaard (Institutleder Molekylærbiologi og Genetik), Erik Steen Kristensen (Institutleder Agroøkologi) og Niels Damgaard Hansen (Administrationschef, ST).

Arbejdsgruppen skal sammen med funktionscheferne udstikke retningen for de overordnede prioriteringer af de administrative ydelser. Det forventes at arbejdsgruppen vil kunne afslutte sit arbejde i løbet af et par måneder.

Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde kan resultere i ændringer i organiseringen af administrationscenteret, derfor indeholdt universitetsledelsens udmelding efter den 28. januar ikke en ændring af organiseringen af administrationscenter ST – som det ellers er tilfældet for nogle af de øvrige administrationscentre på AU.

Medarbejdere
89573 / i31