Støtte til synergiskabende forskningsaktiviteter på ST

Dekanatet har bevilliget 4,5 mio. kr. til forskningsprojekter med særligt fokus på at skabe synergi på tværs af Science and Technologys forskningsmiljøer og med stort potentiale for at opnå ekstern funding.

12.09.2018 | Christina Troelsen

Teknologi. Foto: Jesper Rais, AU Foto

Foto: Jesper Rais, AU Foto

I 2015 besluttede fakultetsledelsen at udmønte midler til synergipakker, som skal støtte forskningsaktiviteter, der bidrager til at bygge bro mellem aktiviteter på mindst to ST-institutter/centre, hvor de involverede grupper ikke tidligere har samarbejdet. Efter to tildelingsrunder i 2015 og 2017 har dekanatet netop igen (september 2018) bevilliget 4,5 mio. kr. til nye synergiskabende forskningsprojekter. Der var i alt indkommet 29 ansøgninger. Grundlaget for dekanatets beslutning var en grundig vurdering af alle ansøgninger ved et internt evalueringsudvalg.

Midlerne er uddelt inden for tre kategorier af synergiskabende aktiviteter:  1) generelle, 2) i forhold til industrisamarbejde, 3) i forhold til myndighedssamarbejde.

Der er i 2018 bevilget støtte fra synergipakken til følgende toårige projekter:

Generelle synergiskabende projekter

  • ”Combining NMR and MS for metabolomics” ved Frans Mulder (CHEM/iNANO) og Emøke Bendixen (MBG). Beløb: 500.000 kr.
  • ”Novel antimicrobial metabolites from microorganisms” ved Thomas Tørring (ENG) og Andreas Schramm (BIOS-AAR). Beløb: 500.000 kr.
  • ”Superconducting quantum technology experimental laboratory” ved Nikolaj Thomas Zinner m.fl. (PHYS). Involverer PHYS, CS, CHEM og ENG. Beløb: 500.000 kr.
  •  ”Composition and reactivity of sedimentary organic matter” ved Hans Røy (BIOS-AAR) og Hamed Sanei (GEO). Beløb: 494.254 kr.
  • ”Oligosaccharide effects on piglet health” ved Henrik Helligsø Jensen (CHEM) og Charlotte Lauridsen (ANIS). Beløb: 500.000 kr. 

Industrikontaktskabende projekter:

  •  ”From research to marketing of new African oils for food and cosmetics” ved Anne Mette Lykke (BIOS-RKS) m.fl. Involverer BIOS-RKS, CHEM/iNANO og FOOD, i samarbejde med B4Trees. Beløb: 500.000 kr.
  • ”MOF-based 3D electrodes for continuous CO2 conversion” ved Jacopo Catalano (ENG) og Nina Lock (CHEM/iNANO) i samarbejde med AalborgPortland. Beløb: 460.874 kr.

 Myndighedskontaktskabende projekter:

  • ”Robot til automatisk artsbestemmelse af insekter fra billeder” ved Toke Thomas Høye (BIOS-RKS) og Claus Melvad (ASE). Beløb: 500.000 kr.
  • ”Environmental toxicometabolomics – a new holistic approach to assess anthropogenic stressors and risks” ved Martin Hansen m.fl. Involverer ENVS og BIOS-RKS. Beløb: 500.000 kr.
Medarbejdere
89573 / i31