Støtte til synergiskabende forskningsaktiviteter på ST

Fakultetsledelsen har bevilliget 4,5 mio. kr. til forskningsprojekter med særligt fokus på at skabe synergi på tværs af Science and Technologys forskningsmiljøer og med stort potentiale for at opnå ekstern funding.

25.04.2017 | Christina Troelsen

I 2015 besluttede fakultetsledelsen at udmønte midler til synergipakker, som skal støtte forskningsaktiviteter, der bidrager til at bygge bro mellem aktiviteter på mindst to ST-institutter/centre, hvor de involverede grupper ikke tidligere har samarbejdet.

Fakultetsledelsen har netop igen bevilliget 4,5 mio. kr. til nye synergiskabende forskningsprojekter.

Midlerne er uddelt inden for tre kategorier af synergiskabende aktiviteter:  1) generelle, 2) i forhold til myndighedsrådgivning og 3) i forhold til industrisamarbejde.

Der er bevilget støtte fra synergipakken til følgende toårige projekter i 2017:

Generelle synergiskabende projekter: 

  • 'Physiological and cellular stress responses' ved Lotte Bjergbæk (MBG) m.fl. Involverer MGB, BIOS-AAR, iNANO, ENG. Beløb: 500.000 kr.
  • 'New algorithms for theoretical chemistry' ved Ove Christensen (CHEM) m.fl. Involverer CHEM, CS, MATH. Beløb: 500.000
  • 'Interdisciplinary Chemical Ecology Platform' ved Bodil Ehlers (BIOS) m.fl. Involverer BIOS-RKS, CHEM, GEOS, iNANO, AGRO. Beløb: 500.000
  • 'Årringsstudier af ændringer i klima og forurening i Grønland' ved Marit-Solveig Seidenkrantz (GEO) m.fl. Involverer GEOS, BIOS-AAR, CHEM, ENVS. Beløb: 496.000
  • 'Targeting possible divergence in the genomes of farm animals by comparing to non-domestic animals' ved Nina Aagaard Poulsen (FOOD) m.fl. Involverer FOOD, BIRC, MGB. Beløb: 465.300 

Myndighedskontaktskabende projekter:

  • 'Deep Learning algoritmer' ved Ib Krag Petersen (BIOS) m.fl. Involverer ENG, BIOS. Beløb: 500.000 kr.
  • 'Environmental DNA' ved Anne Winding (ENVS) m.fl. Involverer ENVS, BIOS, AGRO, MBG. Beløb: 500.000 kr.

Industrikontaktskabende projekter:

  • 'GEOspace – brug og forbedring af geospatiale observationer' ved Christoffer Karoff (GEO) m.fl. Involverer GEO, ENG. Beløb: 500.000
  • 'From seaweed waste to plant bio-stimulant' ved Katrine Heinsvig Kjær (FOOD) m.fl. Involverer FOOD, BIOS, CHEM. Beløb 500.000     

 

Der var i alt indkommet 33 ansøgninger.

Medarbejdere
89573 / i31