‘Studerende for en dag’ på Science and Technology

En række science- og ingeniøruddannelser ved Aarhus Universitet udbyder fra april 2015 ‘studerende for en dag’, hvor unge uddannelsessøgende kan opleve en helt almindelig dag som studerende på universitetet. Projektet er lige nu i startfasen, og du kan hjælpe med at udbrede kendskabet til ordningen.

13.04.2015 | Christina Troelsen

Studerende for en dag er gymnasieelever og studenters mulighed for at opleve en dag som studerende på et måske kommende studie, inden de skal tage den endelige beslutning. Det er muligheden for at opleve en helt almindelig hverdag med forelæsninger, laboratorieøvelser, gruppearbejde, frokost eller hvad nu dagen byder på. De oplever kort sagt, hvordan det er at være studerende på en af fakultetets uddannelser.

Projektet med at udbyde ’studerende for en dag’ er lige nu i opstartsfase og udbydes derfor i foråret 2015 kun på et begrænset antal uddannelser. Det drejer sig om:

  • Kemi
  • Medicinalkemi
  • Matematik
  • Datalogi
  • IT
  • Agrobiologi
  • Ingeniøruddannelserne


Efter at have testet konceptet i Q4 forventes det udbredt, så flere uddannelser begynder at udbyde ’studerende for en dag’ i løbet af det kommende skoleår.

Projektet placerer sig i ST’s række af studieorienterende arrangementer, men adskiller sig væsentligt pga. den store fleksibilitet, der er i tilbuddet. Den eventuelt kommende studerende kobles sammen med en nuværende studerende og disse aftaler i fællesskab en dato. Besøget kan således i princippet finde sted alle hverdage i de fire kvarterer.

Læs mere om projektet på scitech.au.dk/studerendeforendag/


Har du spørgsmål eller ønsker du at vide mere, kontakt Mie Johannesen, ST Dekanat

 

Medarbejdere
89573 / i31