Styrket indsats for Horizon 2020-bevillinger

De endelige arbejdsprogrammer under Horizon 2020 for 2016-17 er for nyligt godkendt i EU.

29.10.2015 | Maya Jepsen

På Aarhus Universitet arbejdes der  på en række fronter med at intensivere indsatsen for at øge hjemtagningen af Horizon 2020-bevillinger. Der er tidligere på året uddelt midler til såkaldte ildsjæle, som har fået i opdrag at arbejde målrettet med Horizon 2020-ansøgninger under programmerne for Industrial Leadership og Societal Challenges.

Der er  uddelt seks sådanne Ildsjæle-bevillinger i 2015-16 på Science and Technology. Derudover er der på fakultetet afsat strategiske midler således, at flere institutter nu ansætter institutfundraisers. I januar 2016 er det planen at afholde et fællesseminar for ST forskningsudvalg, ST Erhvervsudvalg og ST Fundraisernetværk med det formål at øge kendskabet til supportfunktioner samt drøfte hvordan ST strategisk kan styrke indsatsen i forhold til Horizon 2020.

Se de endelige arbejdsprogrammer under Horizon 2020 for 2016-17

På ministeriets hjemmeside ledsages pressemeddelesen af en række nyttige links.

Medarbejdere
89573 / i31