Topforsker-bevilling til matematikprofessor

Professor Søren Fournais, Institut for Matematik, modtager topforskerprisen og en bevilling på 12 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program 2015.

23.06.2015 | Christina Troelsen

Professor Søren Fournais, Institut for Matematik.

Professor Søren Fournais har igennem mange år har forsket i den matematiske forståelse af kvantemekanikken. Hans forskningsprojekt Semiclassical Quantum Mechanics beskæftiger sig særligt med magnetiske egenskaber ved kvantemekaniske systemer.

Søren Fournais vil undersøge såkaldte diamagnetiske egenskaber, dvs. i hvor vid udstrækning energien i systemet øges, hvis det pålægges et ydre magnetisk felt. Specielt vil han forsøge at kvantisere denne effekt: Vi ved, at mange systemer er diamagnetiske, men hvor meget øges energien? Specielt kan man håbe på, at disse spørgsmål har et tilfredsstillende svar, hvis magnetfeltet f.eks. antages meget stærkt. Denne type grænse stiller nye krav til den matematiske forståelse af systemerne, men har interesse i flere konkrete situationer blandt andet i matematikken, der beskriver superledende materialer.

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31