Torben Heick Jensen modtager ERC Advanced Grant

Professor Torben Heick Jensens forskning i genomekspression, stabilitet og teknologi bliver nu støttet af en Advanced Grant fra Det Europæiske Forskningsråd.

27.09.2013 | Anne-Mette Siem

Professor Torben Heick Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, modtager en ERC Advanced Grant (Foto: Lisbeth Heilesen)

Torben Heick Jensen er professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Hans forskningsområde dækker regulering og kvalitetskontrol af genudtryk både på DNA- og på RNA-niveau. Forskningsgruppen har de seneste 10 år medvirket til at kortlægge molekylære mekanismer, der hjælper til med at sortere bl.a. menneskecellers genudtryk i brugbare produkter, og i produkter der hurtigt skal fjernes for at undgå patologiske tilstande. Forskningens grundvidenskabelige tilgang har derfor umiddelbar biomedicinsk relevans.

Kort om Torben Heick Jensen

Efter tre år som postdoc i USA ved Howard Hughes Medical Institute, Brandeis University i Boston blev Torben Heick Jensen i 2001 ansat som adjunkt, senere lektor og i 2010 som professor ved det daværende Molekylærbiologsk Institut.

Han blev i 2004 tildelt det prestigefyldte, femårige Hallas-Møller stipendium fra Novo Nordisk Fonden. I 2005 blev han tildelt en bevilling til oprettelse af et Centre of Excellence fra Danmarks Grundforskningsfond med en femårig bevilling til Centret for mRNP Biogenese og Metabolisme. Efter en international evaluering blev denne bevilling forlænget yderligere fem år til 2015, således at bevillingen for de 10 år nåede op på knap 80 mio. kr.

Medarbejdere
89573 / i31