Tre forskere fra AU Science and Technology belønnes med Sapere Aude

Det Frie Forskningsråd har netop fordelt forskningsmidlerne i karriereprogrammet Sapere Aude, og AU Science and Technology er repræsenteret med tre forskere.

06.06.2013 | Mette Helm

Hvert år uddeler Det Frie Forskningsråd de såkaldte Sapere Aude-bevillinger, som falder i de tre på hinanden følgende karrieretrin Forskertalent, Forskningsleder og Topforsker.

I kategorien Forskningsleder er AU Science and Technology repræsenteret med adjunkt og ph.d. Nikolaj Thomas Zinner fra Institut for Fysik og Astronomi. Han har fået bevilget 4.492.044 kr. til sin forskning i fysikken af systemer med få legemer. Læs mere om Sapere Aude-bevillingen til Nikolai Thomas Zinner

På det højeste karrieretrin er AU Science and Technology repræsenteret med to topforskere, nemlig professor Lars Birkedal fra Computer Science og professor Michael Rohr Drewsen fra Institut for Fysik og Astronomi. 

Lars Birkedal, professor ved Computer Science, har fået tildelt 11.931.983 kr. til sin forskning i modulære modeller og logikker for parallelle, højere-ordens, imperative programmer. Læs mere om Sapere Aude-bevillingen til Lars Birkedal

Michael Rohr Drewsen, professor ved Institut for Fysik og Astronomi, har fået tildelt 11.727.035 kr. til sin forskning i kvantemanipulation af ét enkelt molekyle. Læs mere om Sapere Aude-bevillingen til Michael Drewsen

Hvad er Sapere Aude?

Sapere Aude er Det Frie Forskningsråds karriereprogram, der sigter på at udvikle de dygtigste forskeres evner, nationalt og internationalt. "Sapere aude" er et latinsk citat, der betyder "hav mod til at tænke selv" eller "vov den frie tanke".

Målet med Sapere Aude-programmet er at skabe karriereveje og at fastholde de mest talentfulde yngre forskere i forskningen.

Programmet består af tre trin, som forskere på forskellige karrieretrin kan søge:

  1. Forskertalent henvender sig til excellente forskere på postdocniveau eller adjunktniveau.
  2. Forskningsleder henvender sig til meget talentfulde forskere, typisk på lektorniveau, der inden for de seneste otte år har opnået ph.d.-graden og efter et postdocstipendium eller adjunktur har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau. 
  3. Topforsker henvender sig til excellente forskere, der inden for de seneste 20 år har opnået ph.d.-graden og er kvalificeret på professorniveau. Forskeren får mulighed for at forfølge nytænkende og ambitiøse mål ved at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på 5 år. 

Læs mere om Sapere Aude

Medarbejdere, Offentligheden / Pressen, Science and Technology, Bevilling, Talentudvikling, Forskning
89573 / i31