Tre modtagere af Sapere Aude-bevillinger på Science and Technology

Navnene på tre modtagere af DFF-Forskertalent stipendium er netop offentliggjort. På Science and Technology er modtagerne fra Interdisciplinary Nanoscience Center (iNano), Institut for Bioscience og Center for Bioinformatik (BIRC).

16.12.2013 | Rasmus Rørbæk Christensen

Sapere Aude er Det Frie Forskningsråds program for førende forskere og forskningstalenter. Forudsætningen for, at Danmark kan realisere det fulde udbytte af indsatsen på forskeruddannelsesområdet, er, at forskningsmiljøerne kan gøre brug af de mest talentfulde af de kandidater, der opnår en ph.d.-grad.

Der er tale om en supplerende bevilling på op til 500.000 kr. som bliver tildelt de mest talentfulde forskere blandt de kandidater, der har fået tildelt et individuelt postdoc-stipendium fra Det Frie Forskningsråd. Hensigten med pengene er at gøre det muligt at realisere ekstra ambitiøse forskningsmål og skabe bedst mulige rammer for at deltage i den internationale elite.

Tre forskertalenter

Shane Gero, Institut for Bioscience, beskæftiger sig med forståelse af kommunikation blandt kaskelothvaler og gruppeorientering ved anvendelse af nyskabende teknologi. Hans projekt vil være den første sammenstilling af et langvarigt adfærdsstudium og de omfattende og detaljerede dataindsamlinger af akustiske kendetegn. Den kombinerede tilgang indebærer, at der kan placeres kendetegn på flere medlemmer af de velkendte hvalfamilier, som han har studeret de seneste ni år gennem tusinder af timers observation. Et studium af hvalkommunikation på et så detaljeret niveau er aldrig forsøgt tidligere. Læs mere om Shane Gero og hans arbejde her.

Boon Mian Teo, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), forsker i bobler til medicinsk billedbehandling og levering af medicin. Nanomedicin er et nyt spirende og hurtigt voksende forskningsområde, især i forskning med ultralydskontrastmidler, som er en attraktiv teknologi til theranostiske applikationer. For arbejdet gælder det, at de nuværende diagnostiske billeddannende teknikker kan være begrænset på grund af manglende specificitet og evnen til præcist at forudsige sygdomme i de tidlige stadier. Læs mere om projektet her.

Bjarni Jóhann Vilhjálmsson, Center for Bioinformatik (BIRC), har i længere tid været fascineret af spørgsmålet om arv og miljø, det vil sige, hvor vigtige er de gener, som vi arver, for vores udvikling? De seneste år er der sket en revolution inden for genom-sekventering, som kan gøre det muligt for os at belyse denne sammenhæng, og som potentielt kan forudsige den genetiske komponent af folkesygdomme. Formålet med hans projekt er dels at udvikle nye og effektive risiko-beregningsmetoder, som forbedrer eksisterende, dels at undersøge, hvorvidt vi kan forudsige sygdomsrisiko i praksis. Læs mere om Bjarni Jóhann Vilhjálmssons projekt her.

Ni modtagere i alt på Aarhus Universitet

Det er en mangfoldig gruppe, der modtager de netop offentliggjorte Sapere Aude-bevillinger, som gives til særlige talenter. Denne bevillingsrundes ni modtagere på Aarhus Universitet repræsenterer otte forskellige nationaliteter. Læs mere om bevillingsrundens modtagere her.

Læs også mere om bevillingerne på Det Frie Forskningsråds hjemmeside.

Science and Technology, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31