Udmøntning af AUFFs mobilitetsstipendier og ekstrapuljen på ST

På Science and Technology udmøntes for op til 2,1 mio. kr. fra AUFF's mobilitetsbevilling til ST sabbaticalstipendier i form af medfinansiering til ophold på udenlandske topuniversiteter. Ekstrapuljen skal anvendes til gennemførelse af ekstraordinære forsknings- og erhvervsfremmende aktiviteter.

30.09.2015 | Julie Øst Andersson

Sabbaticalstipendier til VIP-ansatte på Science and Technology

Fakultetets Forskningsudvalg har fået ansvaret for at udmønte 2,1 mio. kr. fra AUFF til sabbaticalstipendier. Midlerne kan kun ansøges af etablerede forskere på ST (dvs. minimum lektor- og seniorforsker niveau) til medfinansiering af udgifter til rejse og ophold på udenlandske universiteter af 3-9 måneders varighed. Ansøgningsfristen er fredag den 6. november 2015.

Det bemærkes, at der ikke ydes støtte til huslejeindskud, ægtefælle/familie eller lønkompensation.

Læs mere om ST sabbaticalstipendier

Ekstrapulje til ekstraordinære forsknings- og erhvervsfremmende aktiviteter

Fakultetets Forskningsudvalg og Erhvervsudvalg har hver fået ansvaret for at udmønte 500.000 kr. til gennemførelse af ekstraordinære forsknings- og erhvervsfremmende aktiviteter.

På seneste møde i Forskningsudvalget blev det besluttet, at udvalget ikke ønsker at gennemføre en omfattende og resursekrævende ansøgningsrunde. Derfor vil udvalget identificere særlige indsatsområder og på udvalgets næstkommende møde den 23. november 2015 drøfte oplæg til anvendelse af midlerne.

Der er endnu ikke truffet beslutning om anvendelse af ekstrapuljen i regi af Erhvervsudvalget.

 

For yderligere information kontakt:

Sekretariat for Forskningsudvalget Maya Jepsen (maj@au.dk)

Sekretariat for Erhvervsudvalget Julie Øst Andersson (julan@au.dk)

Medarbejdere
89573 / i31