Udmøntning af midler til instrumentmedfinansiering

Fakultetet har besluttet at støtte ni forskningsinfrastrukturer på ST med særlige midler til instrumentmedfinansiering.

30.10.2015 | Ida Marie Gerdes

Fakultetsledelsen besluttede på fakultetsledelsesmødet 7. maj 2015 at afsætte midler til styrkelse af ST’s forskningsfaciliteter. Initiativet blev iværksat for forsat at kunne tiltrække stærke forsknings- og erhvervssamarbejder og rekruttere stærke talenter og dygtige studerende.

Fakultetet har besluttet at støtte følgende infrastrukturer:

  • Konfokal mikroskopisystem, Institut for Agroøkologi og Institut for Molekylærbiologi og Genetik
  • DNA Clean lab, Institut for Bioscience, Aarhus
  • FT-IR, Institut for Bioscience, Roskilde
  • Next Seq, Institut for Miljøvidenskab
  • MALDI ToF, Institut for Fødevarer
  • Typhoon, Institut for Molekylærbiologi og Genetik
  • SONG, Institut for Fysik og Astronomi
  • Pcable, Institut for Geoscience
  • Computernoder og hardware, Institut for Fysik og Astronomi m.fl.

Fakultetet modtog i alt 16 ansøgninger

Medarbejdere
89573 / i31