Unge forskertalenter får millioner fra VILLUM FONDEN

Fire unge, talentfulde forskere fra Aarhus Universitet har netop modtaget i alt ca. 19 millioner kroner fra VILLUM FONDEN til naturvidenskabelige forskningsprojekter, der skal føre til ny viden om indlandsisen, Arktis’ vegetation, spaltning af vand og genopladelige batterier.

15.01.2014 | Mette Helm

VILLUM FONDEN har netop bevilget knap 19 millioner kroner til fire unge forskere på Aarhus Universitet (Foto: VILLUM FONDEN)

Lektor Nicolaj Krog Larsen fra Institut for Geoscience har fået tildelt 7,0 millioner kroner til sin forskning i indlandsisens respons på naturlige klimavariationer i det nordøstlige Grønland gennem de seneste 10.000 år. Projektets fokus ligger særligt på områdets store udløbsgletschere, som i øjeblikket bidrager markant til den globale havniveaustigning.

Adjunkt Signe Normand fra Institut for Bioscience skal udvikle nye metoder til indsigt i og forudsigelse af arktisk vegetation i forandring. Forståelsen for hvordan og hvorfor arters responser varierer over tid og rum er forbavsende lille, da en skala-kløft gør det svært at forbinde dynamikken af individer lokalt med arters responser på stor skala. Med en bevilling på 4,0 millioner kroner i ryggen vil dette projekt bygge bro over kløften ved hjælp af nye analysemetoder samt droner.

Postdoc Nina Lock fra iNANO skal udvikle funktionelle hybridmaterialer, der ved hjælp af sollys kan drive kemiske reaktioner - herunder spaltning af vand til brint og ilt. Til det formål har VILLUM FONDEN givet hende 3,9 millioner kroner.

Med en bevilling på 3,8 millioner kroner skal postdoc Dorthe B. Ravnsbæk fra iNANO udvikle nye materialer til fremstillingen af genopladelige batterier, der er billigere og mere effektive end den nuværende Li-ion teknologi. Disse nye batterier vil være baseret på billige og let tilgængelige grundstoffer som f.eks. magnesium og aluminium, hvilket samtidig vil øge batteriets kapacitet betydeligt.

De fire forskere har fået bevilliget midlerne gennem VILLUM FONDENs Young Investigator Programme, som netop har til formål at støtte særligt talentfulde, yngre danske forskere inden for naturvidenskaberne og de tekniske videnskaber. Se de øvrige bevillingsmodtagere i VILLUM FONDENs Young Investigator Programme

Science and Technology, Bevilling, Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31