Velbesøgt åbning af Center for Cirkulær Bioøkonomi

Tirsdag d. 23. maj markerede startskuddet for en nyt, strategisk forskningscenter, der bliver det første af i alt syv tematisk forskningscentre, der etableres på Science and Technology. Center for Cirkulær Bioøkonomi har det klare mål at sikre synergi og tværfaglige projekter indenfor forskningen på området, samt at styrke samarbejdet med nationale og internationale virksomheder og organisationer inden for den biobaserede økonomi.

24.05.2017 | Rasmus Rørbæk

"Vi er med helt fremme i den nødvendige udvikling - Region Midtjylland er udpeget som én ud af blot otte europæiske foregangsregioner indenfor bioøkonomi. I dag tager vi hul på et nyt kapitel med dette center, der bygger på forskningsaktiviteter på Aarhus Universitet. Målet er at samle det hele på en platform, og sætte turbo på udviklingen. Tillykke til os alle med det nye Center for Cirkulær Bioøkonomi," rektor Brian Bech Nielsen. (Alle fotos af: Lars Kruse/AU Foto)

"Åbningen af Center for Cirkulær Bioøkonomi i dag markerer starten for et nyt, strategisk initiativ for fakultetet. Centeret er nemlig det første af i alt syv interdisciplinære, tematiske centre, vi opbygger på Science and Technology med henblik på at opnå nationalt og internationalt fremtrædende positioner indenfor grand challenges og en række vækstteknologi-områder," dekan Niels Chr. Nielsen.

"Med dette initiativ, tager Aarhus Universitet et vigtigt skridt for Danmarks internationale profil på dette område, og samtidig sender I også et meget stærkt signal til erhvervslivet. Vi lever i en global økonomi, og der er konkurrence på feltet. For at vinde kræver det intenst samarbejde mellem fagdisciplinerne og på tværs af virksomheder," regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Den officielle åbning forgik ved hjælp af håndholdte græsklippere, hvor (fra venstre) Harry Barraza (Arla Foods), dekan Niels Chr. Nielsen, Flemming Besenbacher (Regeringens advisory board for cirkulær økonomi), rektor Brian Bech Nielsen, og centerleder Uffe Jørgensen hver skulle klippe "snoren" i form af en tot græs. Hermed var Center for Cirkulær Bioøkonomi åbnet.

Efter 'klipningen' var der rundtur til en række af de faciliteter, der skal bidrage til forskningen. Her er det om nye resultater fra fodringsforsøg med grønt protein og pulp fra græs og kløver til kvæg, svin og fjerkræ, der måske kan skabe basis for fremtidens fodermidler.

"Smil!" Der var rig mulighed for at komme helt tæt på.

Deltagerne kunne også komme helt tæt på de nyeste teknikker indenfor bioraffinering.

Dagen blev afsluttet med et såkaldt 'cirkulært måltid' med bæredygtige ingredienser.

’Hvis vi gerne vil have, at alting fortsætter som hidtil – så er det nødvendigt, at alting ændres.’ Sådan lød det fra talerstolen, da rektor Brian Bech Nielsen bød velkommen til åbningen af Center for Cirkulær Bioøkonomi. Verden står overfor en række globale ‘Grand Challenges’; ikke mindst omkring etableringen af en ny biobaseret økonomi. Der er derfor behov for at udvikle samfundet i retning mod at anvende mere vedvarende kilder og sikre bedre udnyttelse af de knappe ressourcer. For at dette kan blive virkelighed er det helt afgørende at der sættes øget fokus på den grundlæggende forskning på området.

Bioøkonomien, der baserer sig på biologiske frem for fossile råvarer, er en væsentlig del af den cirkulære økonomi, og her står Aarhus Universitet særligt stærkt gennem forskningsmæssige styrker på Science and Technology.

Med etableringen af Center for Cirkulær Bioøkonomi kan danske og internationale forskningsprojekter nu fokusere på at skabe et solidt grundlag for fremtidens bæredygtige økonomi. Center for Cirkulær Bioøkonomi er et strategisk forskningscenter på Science and Technology. En forskningsstrategisk satsning med international gennemslagskraft, der har til formål at sikre tværfaglig forskning og udvikling af bioøkonomiske produktionssystemer og koncepter for recirkulering baseret på bl.a. grønne afgrøder, marin biomasse og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren.

Tirsdag d. 23/5 blev centeret indviet ved et velbesøgt arrangement på forskningscentret AU Foulum, hvor 166 deltagere kunne høre om de nyeste tendenser og kommende indsatser indenfor arbejdet, der er vigtigt for både vores adgang til bæredygtige ressourcer i fremtiden og for vækstmuligheder for erhverv gennem vidensbaserede samarbejdsprojekter. Centeret er samtidig det første af en række forskningsstrategiske indsatsområder, der vil etableres på Science and Technology i den kommende tid. Centrene etableres for at sikre tværgående samarbejde om forskning og samarbejde med erhvervsliv, kommuner og regioner. Tanken er, at fakultetsbrede samarbejder signifikant kan styrke og synliggøre et forskningsområde, hvor der både er et stort samfundsmæssigt potentiale og mulighed for at opbygge en international førende aktivitet med stort forskningsmæssigt volumen og stor samfundsmæssig gennemslagskraft.

”Åbningen af Center for Cirkulær Bioøkonomi i dag markerer starten for et nyt, strategisk initiativ for fakultetet. Centeret er nemlig det første af i alt syv interdisciplinære, tematiske centre, vi opbygger på Science and Technology med henblik på at opnå nationalt og internationalt fremtrædende positioner indenfor grand challenges og en række vækstteknologi-områder. Målet er, at Aarhus Universitet i højere grad end i dag kan være med til at sætte dagsorden for nogle af de største udfordringer for os herhjemme og i global kontekst - udfordringer som også erhvervslivet er optagede af - og skabe værdi for samfundet.

Det er derfor med ekstra glæde, at vi kan præsentere dette center som led i en større, strategisk satsning på Science and Technology. Centeret vil via forskning i international særklasse udgøre fundamentet for øget erhvervssamarbejde, myndighedsrådgivning samt et øget engagement i internationalt samarbejde,” sagde dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology.

Se fotos fra dagens begivenhed her på siden, samt en lille video fra selve 'græs-klipningen', der officielt åbnede centeret.

https://www.youtube.com/watch?v=lt5AoGqJQaQ&feature=youtu.be

Læs meget mere om centerets perspektiver her:

"Aarhus Universitet indvier Center for Cirkulær Bioøkonomi"

"Vi smider guld på gaden"

Medarbejdere, Science and Technology
89573 / i31