Velkommen til de nye studerende

Onsdag den 24. august oprandt årets studiestart. 1.660 nye studerende blev budt velkommen på Science and Technology.

24.08.2016 | Christina Troelsen

Der blev som sædvanligt taget godt hånd om de nye studerende af de mange frivillige tutorer. (Foto: Christina Troelsen)

Dekan Niels Chr. Nielsen bød velkommen i Aulaen. (Foto: Christian Haaber Rasch)

På Navitas startede rekordmange diplomingeniørstuderende. (Foto: Marie Oue Hansen)

Overalt på fakultetet summede det af liv fra tidligt onsdag morgen, da grupper af forventningsfulde nye naturvidenskabs- og ingeniørstuderende og deres glade, ihærdige og i nogle tilfælde festligt udklædte tutorer bragte studielivet tilbage efter den stille sommerperiode.

Dagen igennem blev de nye studerende budt velkomne af tutorer, undervisere og fakultetsledelsen. For en stor del af de studerende var der i programmet indlagt et kort velkomstarrangement i universitetets Aula.

Dekan Niels Chr. Nielsen slog i sin velkomsttale fast, at studiestarten hvert år er en stor dag, ikke kun for den studerende, som begynder på en ny epoke i sit liv, men også for Aarhus Universitet.

”Det er den 24. august i dag og ikke 24. december, men det er lige så stort som juleaften, når vi kan byde et nyt hold studerende velkomne, for det er universitetets vigtigste opgave at uddanne unge mennesker, ” sagde Niels Chr. Nielsen.

Dekanen opfordrede de nye studerende til at nyde deres studietid, og glæde sig over, at når de bliver færdige med deres uddannelse er der rigtig gode beskæftigelsesmuligheder for naturvidenskabelige kandidater og ingeniører. ”Der er brug for jer”, understregede han.

I velkomsten lød der også en særlig tak til de omkring 300 frivillige tutorer på ST, der har brugt det sidste halve år på at forberede en god start for de nye studerende, og som står for at hjælpe dem godt i gang.

Medarbejdere
89573 / i31