Vi fortsætter arbejdet for et endnu bedre ST

Dekan Niels Chr. Nielsen gør status for arbejdet på ST med opfølgning på problemanalysen.

29.01.2015 | Christina Troelsen

Dekan Niels Chr. Nielsen. Foto: Lars Kruse, AU Kommunikation

Kære Medarbejdere

I dag har Universitetsledelsen meldt sine beslutninger ud om den nye organisationsstruktur og om den administrative understøttelse.

På ST er vi nået langt med opfølgningen på problemanalysen. På alle institutter har der været gennemført et instituteftersyn. Fakultetsledelsen har på baggrund af dette eftersyn besluttet, at vi ikke ændrer institutstrukturen på ST.

Som I kan se af handlingsplansoversigten, er vi nået langt med mange af de indsatsområder vi opstillede i efteråret. Vi har haft stor fokus på at få konkretiseret medarbejdernes ønsker til fx medinddragelse og nærhed i ledelsen. Disse ting arbejdes der også med lokalt på institutter og centre.

Mange ting er afsluttede - andre ting er stadig i gang. Det gælder særligt de større emner som fx en ny transparent økonomimodel, fælles procedurer for ansættelser, en langsigtet plan for ingeniørområdet, analyse af myndighedsrådgivningsområdet, beskrivelsen af de administrative behov og ydelser samt en ny kommunikationsstrategi. For disse emner gælder, at de kræver længere tid. Det er fordi vi skal sikre, at alle forhold bliver tilgodeset bedst muligt – ikke mindst i en butik så stor og så kompleks som vores. Vi prioriterer at vi når et godt resultat i stedet for at lave forhastede beslutninger. Det ved jeg, der er forståelse for.

Men arbejdet stopper ikke her. Vi fortsætter. Alligevel tør jeg godt allerede nu konkludere, at det engagement og den stemning, jeg oplever rundt omkring på institutterne og centrerne og i administrationen i forbindelse med arbejdet lover godt for fremtiden. Det viser mig, at vi er på rette vej med at skabe en endnu bedre arbejdsplads og uddannelsessted for vores studerende – Vores ST.

Jeg skal derfor opfordre jer til at fortsætte dialogen og samarbejdet med institutledelserne og fakultetsledelsen om at finde de bedste løsninger på udfordringerne.

Når alt dette er sagt – så er formålet med dette arbejde at skabe de bedste rammer for vores kerneområder – Forskning, Uddannelse, Rådgivning og Erhvervssamarbejde.

Derfor slutter arbejdet ikke her. Tak for jeres hidtidige bidrag – vi skal sammen fortsætte arbejdet for et endnu bedre ST.

Venlig hilsen

Niels Chr. Nielsen, dekan

Læs også:

Medarbejdere
89573 / i31