Videnskabspris til kemiprofessor med sans for spejlbilleder

Professor Karl Anker Jørgensen modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2016 for sin banebrydende forskning inden for asymmetrisk katalyse.

25.05.2016 | Peter F. Gammelby

Kiralitet – det fænomen, at to molekyler er hinandens spejlbilleder og har vidt forskellige egenskaber – er særdeles nyttigt for kemikere; især, hvis de kan styre processerne, så de kun danner den ene spejlbilledform af et molekyle. Det kaldes asymmetrisk katalyse og har stor betydning, ikke mindst inden for medicin.

Og professor Karl Anker Jørgensen har stor betydning for forskningen i asymmetrisk katalyse. Han hører til den ene procent mest citerede kemikere i verden, og mange af de nye metal- og i særdeleshed organo-katalyserede reaktioner, han har udviklet, anvendes verden over, både inden for forskning og industri.

Karl Anker Jørgensen har i løbet af sin karriere flere gange skiftet forskningsfokus inden for den organiske kemi. Han er uddannet på AU inden for både organisk syntese og teoretisk kemi, og indledte sin uafhængige karriere i 1985 med teoretiske og eksperimentelle studier af metalkatalyserede oxidationsreaktioner.

I 1994 udviklede han sin forskning i retning mod asymmetrisk metal-katalyserede reaktioner. Denne udvikling blev i høj grad styrket, da han i 1997 modtog en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond til etablering af Center for Katalyse. Omkring 2001 var han blandt de første til at udvikle asymmetriske organo-katalyserede reaktioner, som han i løbet af få år drejede sin forskning til hovedsageligt at fokusere på. Hans gruppe har gennem de seneste 10 år tilhørt verdenseliten inden for området.

De studerende, der er uddannede under ham, er meget efterspurgte internationalt, og han er selv en særdeles efterspurgt foredragsholder. Hans mest populære foredrag har bl.a. omhandlet molekylær gastronomi og kiralitet af molekyler.

Yderligere oplysninger:

Professor Karl Anker Jørgensen
Aarhus Universitet, Institut for Kemi,
Telefon:  26 80 49 60
Email: kaj@chem.au.dk

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere, Science and Technology, Institut for Kemi
89573 / i31