Workshop kickstarter nyt arktisk initiativ

I slutningen af september samles forskere fra danske, færøske og grønlandske forskningsinstitutioner og myndigheder, der har med det arktiske område at gøre. Mødet er starten på en fælles dansk indsats for arktisk forskning og uddannelse, som Københavns Universitet og Aarhus Universitet har taget initiativ til.

24.09.2014 | Christina Troelsen

Foto: Colourbox

Der er fokus på det arktiske område for tiden – af både politiske, økonomiske og klimamæssige årsager. Udviklingen i det arktiske område giver både store udfordringer og nye muligheder, og det kræver et øget samarbejde mellem forskere, myndigheder og andre interessenter at møde udfordringerne og udnytte mulighederne.

En fælles forskningsindsats i Rigsfællesskabet på det arktiske område, Det Arktiske Initiativ, skal være med til at starte nye projekter og samarbejder inden for en række forskellige forskningsområder, som alle har Arktis som fælles omdrejningspunkt.

Den 29.- 30. september 2014 kickstartes initiativet med en workshop på Hindsgavl Slot. Workshoppen har det overordnede formål at få forskningsmiljøerne til at mødes og samarbejde om nye områder. Målgruppen for workshoppen er dels forskere ansat ved danske, færøske og grønlandske forskningsinstitutioner med interesse i arktisk forskning og dels de involverede myndigheder.

”Aarhus Universitet har et stærkt engagement i den arktiske forskning og myndighedsbetjening og det vil vi gerne styrke yderligere gennem et endnu tættere samarbejde med danske og grønlandske aktører til gavn for hele rigsfællesskabet”, siger Kurt Nielsen, prodekan på Aarhus Universitet, Science and Technology.

Det Arktiske Initiativ er sat i gang af Koordinationsgruppen for Arktisk forskning og uddannelse - et forum nedsat af rektorerne ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Læs mere på www.arktiskinitiativ.dk

Se også pressemeddelelse udsendt 30. september: Det arktiske samarbejde bliver styrket


Læs om Aarhus Universitets arktiske forskning:

TEMA: Klimaforandringer:

 

Se også Arctic Research Centre på Aarhus Universitet

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere
89573 / i31