Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology Arbejdsmiljø Kursus i psykisk førstehjælp

Kursus i psykisk førstehjælp

Kursus i psykisk førstehjælp med stressmodul - november 2016

Dette kursus henvender sig til alle på ST, der er engageret i at sikre et godt arbejdsmiljø, herunder medarbejdere i Administrationscentret. Kurset omhandler varetagelse af psykisk førstehjælp i situationer omkring stress, depression, angst, psykose, misbrug og akutte kriser.    

Formål

Et kursus i psykisk førstehjælp har til formål at øge din viden om psykiske sygdomme og kriser, samt give dig mod til at handle, når du står over for et menneske i krise, eller som måske er i gang med at udvikle en psykisk sygdom.

Organisation og pris

Kurset er finansieret via kompetencefondsmidler, søgt af ST’s arbejdsmiljøleder Jørgen B. Jespersen. Kurset organiseres af Karin Rosengaard (AU HR team arbejdsmiljø) og Jørgen B. Jespersen.
Deltagelse i undervisning og forplejning er gratis for deltagerne. Evt. andre udgifter skal afholdes af deltagernes institut/center. 

Underviser

Underviser er autoriseret psykolog Susanne Bollerup Overgaard. Susanne er en erfaren underviser og uddannet instruktør i psykisk førstehjælp fra Psykiatrifonden. Susanne har tidligere afholdt kurser i psykisk førstehjælp på ST.

Tid og sted

Der afholdes 2 kurser over hver 2 dage, og der er et maksimum på 20 personer på hvert hold. Kurset varer fra kl. 09.00 til kl. 17.00 begge dage.

  • Hold 1: 9.-10. november 2016
  • Hold 2: 14.-15. november 2016

Begge kurser afholdes på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C. Der vil være holdundervisning i lokale 03.017 og herudover anvendes andre gruppelokaler på Navitas.

Tilmelding

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Du tilmelder dig via webshop her:

Hvis kurset er overfyldt, kan du komme på en venteliste ved at skrive til jorgenb.jespersen@au.dk

VIGTIGT

Hvis du er tilmeldt kurset og bliver forhindret i at komme, skal du give besked til jorgenb.jespersen@au.dk så hurtigt som muligt og senest dagen før, da du ellers vil modtage en regning på kr. 500.

115311 / i31