Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology Arbejdsmiljø Psykisk APV 2015/2016 på ST

Psykisk APV 2015/2016 på ST

Resultaterne af psykisk APV 2015/2016 offentliggøres den 19. maj 2016. Når rapporterne er offentliggjort, går opfølgningen i gang. Her vil der i første omgang være fokus på dialogmøder, hvor det vil være muligt at uddybe, kommentere og bidrage med forbedringsforslag til arbejdsmiljøet. Herefter vil der blive udarbejdet handlingsplaner og nødvendige tiltag sat i gang.  

På ST er der nedsat en psykisk APV følgegruppe med henblik på at koordinere og formidle fakultetets opfølgning på resultaterne af den psykiske APV, så både medarbejdere, ledelse, arbejdsmiljøorganisation, samarbejdsorganisation og AU HR bliver inddraget bedst muligt i processen. Følgegruppen er nedsat af fakultetets samarbejdsudvalg (FSU) og arbejdsmiljøudvalg (FAMU) og har ni medlemmer, som tilsammen repræsenterer både ledelse og medarbejdere.  

På ST er det institutternes samarbejdsudvalg (LSU) og arbejdsmiljøudvalg (LAMU), der sammen med følgegruppen og dekanen skal sikre, at der følges ordentligt op på indholdet i APV’en. Den vigtigste opgave bliver at sikre, at der udarbejdes en lokal handlingsplan på hvert institut som opfølgning på APV’en. Har du som medarbejder spørgsmål eller kommentarer til processen og APV’en, kan du kontakte din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller leder.  

ST’s følgegruppe koordinerer løbende institutternes opfølgningsarbejde og vil, hvis det er relevant, blandt andet tage initiativ til tiltag, der går på tværs af fakulteter og/eller institutter.

APV-processen på ST

Procesplanen for psykisk APV 2015/2016 på ST (se nedenfor) giver et overblik over, hvordan processen kommer til at forløbe fra start til slut.

112850 / i31