Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology Arbejdsmiljø Psykisk APV 2015/2016 på ST ST Følgegruppe for psykisk APV 2015/2016

ST Følgegruppe for psykisk APV 2015/2016

På ST er en følgegruppe på ni medlemmer, som tilsammen repræsenterer både ledelse og medarbejdere, blevet nedsat af hovedområdets samarbejdsudvalg (FSU) og arbejdsmiljøudvalg (FAMU).

Følgegruppens medlemmer er:

Ledelsesrepræsentanter:

Medarbejderrepræsentanter:

I øvrigt deltager:

Læs Kommissorium for ST Følgegruppe (pdf)

112888 / i31