Forebyggelse og håndtering af stress på ST

Science and Technology vil være en god og sund arbejdsplads for alle ansatte. Science and Technology ser stress som en fælles udfordring og et fælles ansvar. Derfor vil vi arbejde for, at alle tager aktivt ansvar for at fremme trivsel og forebygge stress i hverdagen.

På denne side finder du materiale udarbejdet som led i opfølgningen på den Psykiske APV 2015/16.

Materialet består af to pjecer:

  • Forebyggelse og håndtering af stress
    Pjecen giver en kort introduktion til hvad stress er i trivsels-, risiko- og farezonen, og hvad vi som medarbejder, kollega og leder kan gøre for at forebygge, opdage og håndtere usund stress. Derudover indeholder pjecen en kort stress-test.
  • Stressværktøjskassen for ledere på ST
    Pjecen giver en oversigt over AU's tilbud om workshops, sparring og inspiration til ledere og ledere sammen med medarbejdere.

Pjecerne findes både på dansk og engelsk. De kan downloades her som pdf-filer, som du selv kan printe og folde til A5. Trykte eksemplarer er uddelt til alle institutter og centre på ST. Henvendelser vedrørende pjecerne kan ske til Jørgen Brøchner Jespersen jorgenb.jespersen@au.dk 

Pjecer på dansk

Pjecer på engelsk

118256 / i31