Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology For undervisere Frafaldsundersøgelsen 2015-2016

Frafaldsundersøgelsen 2015-2016

AU's Udvalg for Uddannelse har i 2015 bevilget strategiske midler til at gennemføre en undersøgelse af årsagerne til, at studerende afbryder deres uddannelse. 

ST har i samarbejde med Rambøll gennemført en interview-/spørgeskemaundersøgelse med 508 tidligere studerende på en bachelor-/diplomingeniøruddannelse på ST. Svarprocenten er 61 %. Respondenterne er blevet udmeldt fra ST i løbet af 2014 eller første halvdel af 2015.

Data er indsamlet i perioden november 2015 - januar 2016.  

Læs rapport for ST

114787 / i31