Kursusevaluering

Undervisningen evalueres digitalt gennem Blackboard

Fra forårssemesteret 2016 bliver undervisningen på Science and Technology evalueret via AU's fælles elektroniske undervisningsevalueringssystem, der er et særligt modul i Blackboard.

Læs mere: Brev til undervisere vedr. evaluering gennem Blackboard fra prodekan Tom Vindbæk Madsen

Sådan opretter du dit elektroniske spørgeskema i Blackboard

Sådan ser du resultaterne af evalueringen

Kendte fejl og mangler

Kommentarfelt og fritekst virker ikke
Hverken kommentarfelt eller fritekstfelt virker. Du kan godt sætte de spørgsmål ind i dit spørgeskema, men du vil ikke have mulighed for at se hvad de studerende har svaret på spørgsmålet. Derfor er det bedst at undlade at bruge dem denne omgang.

Når først spørgeskemaet er frigivet til de studerende, vil det ikke kunne trækkes tilbage
Flere undervisere har fået sendt deres spørgeskema for hurtigt afsted, og har fundet ud af der ikke er noget at stille op i den situation. Der er mulighed for at genudsende dit spørgeskema, når tidsfristen er overskrevet. Der er dog ikke mulighed for at redigere yderligere i spørgeskemaet.

Hvis færre en 5 studerende har svaret er rapporten ikke tilgængelig
Dette er en beslutning taget på AU niveau, for at sikre anonymitet hos de studerende.

I print af rapport mangler farveskala
Dette skyldes en indstilling i din browser, hvor "baggrundsgrafik" er slået fra. Alt efter browser og version kan valgmuligheden for at slå det til, være placeret forskellige steder.

Ingen mulighed for at se preview spørgeskema
Det er lige nu ikke muligt at se spørgeskemaet, præcist som de studerende vil se det. Det du ser, når du redigere spørgeskemaet, er dog meget tæt på det de studerende vil opleve.

De studerende får spørgsmål på engelsk og ikke dansk
De studerende vil få spørgsmål ud fra det sprog de har i Blackboard. Dette er som standard engelsk, og derfor vil de fleste studerende automatisk få spørgsmål på engelsk. Før de klikker sig helt ind i spørgeskemaet, har de dog mulighed for at skifte sproget.

Sådan ændrer du sprog i Blackboard

  1. Start med at gå ind på www.bb.au.dk og klik på login
  2. Indtast dine loginoplysninger (WAYF login)
  3. Klik øverst til højre på dit navn
  4. klik på menupunktet ”settings” nederst i menuen der kommer frem
  5. klik på ”Personal Information”
  6. klik på ”Change Personal Settings” på siden der kommer frem
  7. Under ”User Language Pack” vælger du det ønskede sprog