Vi siger fra

Information om chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former

Universitetsledelsen har besluttet, at der skal være en ensartet, tydelig og tilgængelig tekst om chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former til ST's studerende.

Al information skal ligge samlet på én side, for at gøre det nemt for den forurettede at finde den relevante information, og derfor kan alle studerende finde indholdet fra siden studerende.au.dk/vi-siger-fra på deres studieportal under 'Studievejledning' > 'Vi siger fra', samt via et banner på forsiden.

121002 / i31