Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology Løsninger på ST Administrationen i fokus

Administrationen i fokus

Proces omkring administrativ understøttelse

På det administrative område center på ST er der i den kommende periode to processer der forløber parallelt. Nemlig en proces omkring den administrative understøttelse af institutter og centre på ST, samt en proces for etablering af det administrative center.

Nedenstående proces er sat i gang på institutter og centre på ST og skal være afsluttet januar 2015:

 1. Forberedelse af afklaringsmøder med institutter og centre på ST– disposition for møderne, mødeindkaldelser mm.
 2. Der afholdes bilaterale afklaringsmøder mellem repræsentanter for selvstændige enhe­der på ST (institutter, nationale centre, Ingeniørhøjskolen, iNANO, selvstændige cen­tre og dekanat) og administrationschef.
 3. Parallelt med afklaringsmøderne med enhederne afholder administrationschefen fællesmø­der med medarbejderne i administrationscenter ST.
  Administrationscenterets interim-LSU holdes lø­bende orienteret.
 4. På baggrund af input fra møder med institutter og centre udarbejdes en mødeplan for bilaterale dialogmø­der (enheden mødes med ét administrativt område) på områder hvor det ønskes
 5. Bilaterale dialogmøder afholdes
 6. Opsamling af samtlige bidrag fra afklarings- og dialogmøder.
 7. Samlet løsningsforslag udarbejdes - inkl. forslag til fremadrettede løsninger og initiati­ver på områder hvor den centrale/overordnede proces endnu ikke er på plads.
 8. Løsningsforslaget drøftes på:
  - sekretariatsledermøde
  - fakultetsledelsesmøde
  - møde i det administrative center ST
  - møde i det administrative centers interim-LSU
  - dekanatsmøde
  - møde på enheder

Evt. afholdes et fællesmøde med dekanat, institut-/centerledere, sekretariatsledere og funktionschefer.

 1. Løsningsforslaget revideres på baggrund af input fra møderne.
 2. ST-løsningen besluttes af fakultetsledelsen og implementeres efterfølgende.

 Tidsplan for møder med institutter og centre

28. oktober:
Sekretariatsledermøde - indledende drøftelse af udkast til procesplan.

30. oktober:
Fakultetsledelsesmøde - indledende drøftelse af udkast til procesplan.

Primo november – medio november:
Afklaringsmøder planlægges.

Afklaringsmøder gennemføres efter følgende plan:

BIOS

04. november kl. 11.00-13.00

FOOD

07. november kl. 13.00-14.30 (Foulum)

DAT

10. november kl. 11.00-12.30

MBG

10. november kl. 15.00-16.30

ANIS

11. november kl. 08.30-10.00 (Foulum)

AGRO

11. november kl. 10.30-12.00 (Foulum)

DCA

11. november kl. 12.30-14.00 (Foulum)

GEO

13. november kl. 09.00-10.30

ENVS

14. november kl. 09.30-11.00 (Roskilde)

DCE

14. november kl. 12.00-13.30 (Roskilde)

iNANO

18. november kl. 11.00-12.30

IFA

18. november kl. 13.30-15.00

MAT

19. november kl. 09.00-10.30

BIRC

19. november kl. 12.00-13.30

CSE

19. november kl. 14.00-15.30

ENG

21. november kl. 08.30-10.00 (Navitas)

ASE

21. november kl. 11.00-12.30 (Navitas)

KEMI

21. november kl. 14.00- 15.30

Ultimo november – medio december:
Dialogmøder gennemføres.

Medio december – primo januar:
Opsamling fra møderunder (afklaringsmøder og dialogmøder)
Første udkast til beslutningsoplæg.

Medio januar:
Beslutningsoplægget drøftes i diverse fora på ST.

Ultimo januar
Udarbejdelse og vedtagelse af endeligt beslutningsoplæg.

 

 

107966 / i31