Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology Løsninger på ST Arbejds- og koordineringsgrupper

Arbejds- og koordineringsgrupper

Opfølgning på problemanalysen 2014, Oversigt over arbejds- og koordineringsgrupper:

Arbejdsgruppe

Medlemmer

Status

Planlagt sluttidspunkt for gruppens arbejde

ST Økonomimodel, incl. økonomihåndtering/budget 2015

 

 

Dekan formand

Medlemmer:
prodekaner
1 Adm. chef
4 Institutledere 

Sekr.betjening:
Maya Jepsen (dekansekr.)

 
 • Niels Chr. Nielsen
 • Jes Madsen
 • Kurt Nielsen
 • Niels Damgaard Hansen
 • Lars Henrik Andersen
 • Niels Kroer
 • Conni Simonsen
 • Klaus Lønne Ingvartsen 
 

Marts 2015

Ansættelsesprocesser

 

Prodekan formand

Medlemmer:
2 institutledere
1 medlem udpeget af FSU
1-2 medlemmer udpeget af akademisk råd 

Sekr.betjening:
Charlotte Sand (dekansekr.)
Dorthe M. Andersen (HR-ST)

 
 • Jes Madsen
 • Michelle Williams
 • Karl Anker Jørgensen

 

 

Februar 2015

Ingeniørområdet – struktur og synliggørelse

 

Dekan formand

Medlemmer:
1 prodekan
2 institutledere

Sekr.betjening:
Lars Melin (dekansekr.)

 
 • Niels Chr. Nielsen
 • Tom Vindbæk Madsen
 • Thomas Toftegaard
 • Conni Simonsen
 

Jan 2015

”Myndighedsrådgivning”

 

Prodekan formand

Medlemmer:
4 institutledere

Sekr.betjening:
Maya Jepsen (dekansekr.)

 
 • Kurt Nielsen
 • Hanne Bach
 • Niels Halberg
 • Peter Henriksen
 • Erik Steen Kristensen
 

Marts 2015

”Kommunikationspolitik”

 

Institutleder formand

Medlemmer:
1 Prodekan
2 institutledere 

Sekr.betjening:
Ida M. Gerdes (dekansekr.)

 
 • Mogens Nielsen
 • Hanne Bach
 • Conni Simonsen
 • Lars Birkedal
 • Morten Dam Rasmussen
 • Olav W. Bertelsen
 • Eske Møller Pedersen
 • Elin Møller
 • Uffe Pilegaard Larsen
 • Claus Bo Andreasen
 

Medio 2015

 

Koordineringsgruppe

Medlemmer

Status

Planlagt sluttidspunkt for gruppens arbejde

”Fakultetsledelse”, ”Institutledelse” og ”Nærvær”

 

Institutleder formand

Medlemmer:
1 prodekan
2 institutledere 

Sekr.betjening:
Charlotte Sand/ Marianne Fejerskov Løyche (dekansekr.)

 
 • Mogens Nielsen
 • Lars Birkedal
 • Klaus Lønne Ingvartsen
 • Hans Brix
 

Februar 2015

”Øget inddragelse af ST´s råd, nævn og udvalg”

 

Institutleder formand

Medlemmer:
1 prodekan
2 institutledere 

Sekr.betjening:
Anna Bak Maigaard (dekansekr.)

 
 • Tom V. Madsen
 • Søren Bom
 • Michelle Williams
 • Niels O. Nygaard
 

Marts 2015

Beslutningsnotat-maj 2015

”Fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter”

 

Institutleder formand

Medlemmer:
1 prodekan
2 instituledere 

Sekr.betjening:
Maya Jepsen (dekansekr.)

 
 • Kurt Nielsen
 • Peter Henriksen
 • Erik Østergaard Jensen
 • Jørgen Kjems
 

Februar 2015

Konklusion vedrørende fakultetets organisering, faglig identitet og sammenhæng på institutter

”Administration”

 

Adm. chef formand

Medlemmer:
Dekan
3 institutledere 

Sekr.betjening:
Afventer Niels Damgaard Hansen

 
 • Formand: Niels D. Hansen
 • Niels Chr. Nielsen
 • Erik Østergaard Jensen
 • Niels Kroer
 • Thomas Toftegaard
 

Marts 2015

 

 

 

108114 / i31