Kompetenceudvikling i Administrationscenter ST

Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden og matcher arbejdspladsens behov og udfordringer.

Administrationscenter ST prioriterer kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere og vil i videst mulig omfang sikre gode rammer (tid, rum og ressourcer) og betingelser for læringsmiljøet i administrationscentret.

Kompetenceudviking er først og fremmest noget du aftaler med din leder, fx i forbindelse med den årlige MUS.

 

 

Rammer for kompetenceudvikling

LSU Kompetencearbejdsgruppe har arbejdet med rammer og politik for kompetenceudvikling i administrationscentret. Rammerne for kompetenceudvikling drøftes i ST LSU og besluttes af Administrationschefen og chefgruppen. Rammerne evalueres én gang årligt ift. indhold og økonomiske ramme.

Se de gældende rammer: Rammer for kompetenceudvikling i Administrationscenter ST (pdf).

 

 

ST ADM kompetencemidler

ST Administrationscenter har hvert år en pulje på ca. kr. 300.000 til fordeling på ansøgninger fra Administrationscenter ST’s medarbejdere til (med)finansiering af kursus/seminar/kompetenceaktiviteter.

Læs mere om kompetencepuljen

Hvilke muligheder er der?

Der er mange udbydere af kompetenceudvikling og flere muligheder for at søge om (med)finansiering af kurser. Kompetencegruppen har samlet de vigtigste informationer i et faktaark.

Grafisk overblik over flere muligheder for at søge om (med)finansiering af kurser

Se faktaark om Kompetenceudviklingsmuligheder og (med)finansiering (pdf)

113464 / i31