Personaleforening for Administrationscenter ST

Personaleforeningen for Administrationscenter ST består af tre afdelinger, en i hver af de tre filialer Foulum, Roskilde og Aarhus.

115884 / i31