Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology Medarbejderservice på ST Internationalisering på ST

International uddannelsesadministration

QUICK GUIDE

I takt med at Aarhus Universitets placering på de internationale rankings er forbedret, modtager både universitetet og Science and Technology i stigende grad forespørgsler om at modtage delegationsbesøg fra udenlandske universiteter. Ofte leder disse delegationsbesøg til et ønske om at indgå formaliserede samarbejder. Derudover fremsættes der hyppigt ønsker om indgåelse af samarbejdsaftaler med udenlandske institutioner fra ST medarbejdere.

For at sikre overblik, koordinering og beslutningskraft, er det et ønske fra Dekanatet på Science and Technology at blive inddraget i processen omkring planlægningen af et delegationsbesøg fra udenlandske universiteter. Ligeledes vil Dekanatet gerne inddrages på et tidligere tidspunkt i processen, når der arbejdes på at indgå brede samarbejdsaftaler (MoU typen) og studenterudvekslingsaftaler.

Ved at blive involveret tidligere i processen kan Dekanatet agere mere proaktivt og være med til at sikre, at visse typer af aftaler får mere overordnet og strategisk karakter, og andre får – naturligt - karakter af samarbejder mellem individuelle forskningsmiljøer/institutter. Samarbejder fra forsker til forsker indgås fortsat lokalt, og der kan naturligvis indhentes administrativ assistance fra ST Forskning, Talent og Internationalisering.

Vi håber med denne Quick Guide at have gjort det lettere for VIP’erne at få den rette hjælp til at organisere delegationsbesøg/udvikle formaliserede samarbejdsaftaler.

Har du spørgsmål til Quick Guiden så kontakt: scitech@au.dk

108115 / i31