Information om infoskærme

Status juli 2016

Drift og support: Siden 2014 har de enkelte institutter på ST selv skullet kontakte Redia A/S, når der er driftsforstyrrelser eller behov for support, justeringer af Infogalleri mv. Med andre ord, ST Kommunikation er ikke længere et kontaktled mellem institutterne og Redia

Status juli 2013

Bemærk at infoskærmene på ST blev slukket af brandmyndighederne i september 2012. Bygningschef Bent Lorenzen har modtaget en endelig udmelding fra Aarhus Brandvæsen vedrørende infoskærme. De reviderede regler forbedrer ikke mulighederne væsentligt. Dog er der mulighed for at installere skærme i de nyere bygninger. Kontakt Bent Lorenzen for at høre, hvad det konkret betyder for  jeres institut/center.


Bent Lorenzen

Teknisk chef, ST Administrationscenter ST - ST Bygningsservice

Vejledninger og support

Hvad?

Ansatte/studerende oprettet som bruger i systemet kan selv lægge arrangementer på hovedområdets infoskærme ved at logge ind på publish.redia.dk/scienceau. Det kan fx være foredrag, infomøder, konferencer, gymnasielærerdage, åbent hus, receptioner, fester, m.v.

Nogle skærme fungerer som kalender og andre fungerer som nyhedsskærme (eksempel). Arrangementer kan altså lægges på skærme der fungerer som kalender, som titel, tid og sted, og/eller på som skærme som fungerer som nyhedsskærm som overskrift, underoverskrift, brødtekst og billede.

Er du IKKE oprettet som bruger kan du selvfølgelig stadig få aktuelle arrangementer på infoskærmene.

Hvor?

På nuværende tidspunkt kan du få arrangementer, nyheder og anden information på infoskærme på:

 • Institut for Matematik
  • 1536: 'Matematisk Kantine (1536), Madmodul (placering: over buffet)', 'Matematisk Kantine (1536), Nyheder (placering: over kassen)' og 'Matematisk Kantine (1536), Kalender (placering: over kassen)'
 • Institut for Fysik og Astronomi
  • 1522: 'IFA, 1. sal, Nyheder' og 'IFA, 1. sal, Kalender'
  • 1522: 'IFA, 2. sal, Nyheder' og 'IFA, 2. sal, Kalender'
  • 1522: 'IFA, 3. sal, Kalender'
  • 1523: 'IFA, Fys. Aud., Nyheder' og 'IFA, Fys. Aud., Kalender'
  • 1522: 'IFA, 4. sal, Kalender'
  • 1522: 'IFA, 5. sal, Kalender'
  • 1522: 'IFA, 6. sal, Kalender'
  • 1522: 'IFA, 7. sal, Kalender'
 • Institut for Kemi
  • 1510 (indgangen til Institut for Kemi): 'Kemi Info 1510 KAL' og 'Kemi 1510 Info NYHEDER'
  • 1510: 'Kemi 1510 Kantine' (nyhedsskærm)
  • 1510: 'Kemi 1510 wayfinding infokontor'
  • 1513: 'Kemi 1510/1513 opgang stuen' (1/2 nyhedsskærm, 1/2 kalender)
  • 1513: 'Kemi 1513 3. sal elevator'
  • 1511: 'Kemi 1511 1. sal ved dør til 1512'
  • 1511: 'Kemi 1511 3. sal elevator'
  • 1514: 'Kemi 1514 AUD 1'

Hvordan?

Du kan lægge arrangementer på infoskærme via publish.redia.dk/scienceau (åbner i nyt vindue).

Hvis du vil lægge et arrangement på en infoskærm der fungerer som kalender


 1. Opret et nyt indholdselement ved at trykke på 'Opret ny' øverst og derefter 'Arrangement'

 2. Udfyld feltet 'Overskrift' (2a) med en sigende beskrivelse af arrangementet - ikke kun fx 'Infomøde SU', men 'Infomøde for kandidatstuderende om nye SU-regler' (feltet 'brødtekst' skal IKKE udfyldes)
  Udfyld eventuelt 'Underoverskrift' (2b, valgfri)
  Bemærk at der i 'backenden' ikke er begrænsning på hvor mange tegn du kan skrive i felterne selv om der er begrænset plads på skærmen (tjek derfor gerne preview af elementet - pkt. 9).

 3. I feltet 'Sted' skrives det systematiske navn: 'bygningsnummer-lokalenummer', som vises på infoskærmen under lokale. Skriv fx '1532-116' (og ikke 'Auditorium G1'). Se eventuelt listen over systematiske lokalebetegnelser.
  Bruges de systematiske betegnelser vil der bliver anvist retning (eksempel) hvis det har relevans (hvis lokationen ligger tæt på infoskærmen).

 4. Vælg det tidsrum arrangementet finder sted under 'Arrangementets start- og sluttidspunkt'

 5. Vælg det tidsrum arrangementet skal vises (være online) under 'Publicering'

 6. Under fanen 'Kanaler' vælges den/de kanaler du ønsker at tilføje indholdselementet i - find kanalen i dropdownboksen og tryk på 'Tilføj'

 7. Under fanen 'Kategori' gives indholdselementet en kategori. Kategorien angiver hvornår elementet bliver vist. Vælg en af kategorierne Cancelled hvis arrangementet er aflyst (sådan vil det se ud på skærmen)

 8. Tryk på 'Kladde' øverst i højre hjørne for at ændre til 'udgiv' hvis indholdselementet skal offentliggøres - det vil således kunne ses på skærmen i publiceringstidsrummet


 9. Tryk på 'Gem' øverst i højre hjørne

  Og/eller du kan bruge 'Gem og preview' under fanen preview: her kan du på forhånd se indholdselementet som det vil se ud på skærmen. Vælg hvilken skærm (hvilket design/skin) du vil se dit preview på i dropdownboksen.

  Du er færdig!
  Dette er et eksempel på hvordan arrangementet kan komme til at se ud på skærmen.

  Du kan til enhver tid lave ændringer i arrangementet som vil "slå igennem" på skærmene med det samme.

Hvis du vil lægge en nyhed på en infoskærm med nyheder:


 1. Opret et nyt indholdselement ved at trykke på 'Opret ny' øverst og derefter 'Standard'

 2. Udfyld felterne 'Overskrift' (2a), eventuelt 'Underoverskrift' (2b, valgfri), eventuelt 'Brødtekst' (2c, valgfri)
  Bemærk at der i 'backenden' ikke er begrænsning på hvor mange tegn du kan skrive i felterne selv om der er begrænset plads på skærmen (tjek derfor gerne preview af elementet - pkt. 9)

 3. Under fanen 'Skabelon' (3a) vælges hvordan medie (billede/video) og tekst skal placeres i forhold til hinanden.

  Vælger du en af skabelonerne 1-10 skal du tilføj et billede under 'Vælg fra Mediearkiv' (3b) hvor du har to muligheder:

  - Bruge et billede eksisterende i mediearkivet: Tryk på 'Vis kun mine' for kun at få vist de billeder du har uploadet (tryk igen for at få vist alle) og/eller tryk på de forskellige tags for at få vist de billeder der er tagget under de forskellige kategorier.
  - Uploade et nyt billede (af høj opløsning) til arkivet: Tryk på 'Upload' og find billedplaceringen på din computer. God stil er altid at tagge billedet ved at trykke på 'Rediger', som kommer frem når musen køres hen over billede. Brug allerede eksisterende tags ved at trykke på kasserne eller tilføj nye ved at skrive dem i feltet under kasserne.

  Når det valgte billede er fundet indsættes billedet ved at trykke på 'Indsæt', som kommer frem når musen køres hen over billedet

 4. Vælg hvor lang tid din nyhed skal være synlig hver gang den vises (vurder dette ud fra hvor meget tekst der er og hvor lang tid det vil tage at læse dette i et roligt tempo)

 5. Vælg det tidsrum arrangementet skal vises (være online) under 'Publicering'

 6. Under fanen 'Kanaler' vælges den/de kanaler du ønsker at tilføje indholdselementet i - find kanalen i dropdownboksen og tryk på 'Tilføj'

 7. Under fanen 'Kategori' gives indholdselementet en kategori. Kategorien angiver hvornår (i hvilke tidsrum) elementet bliver vist.

 8. Tryk på 'Kladde' øverst i højre hjørne for at ændre til 'udgiv' hvis indholdselementet skal offentliggøres - det vil således kunne ses på skærmen i publiceringstidsrummet


 9. Tryk på 'Gem' øverst i højre hjørne

  Og/eller du kan bruge 'Gem og preview' under fanen preview: her kan du på forhånd se indholdselementet som det vil se ud på skærmen. Vælg hvilken skærm (hvilket design/skin) du vil se dit preview på i dropdownboksen.

  Du er færdig!
  Dette er et eksempel på hvordan nyheden kan komme til at se ud på skærmen. Forholdet mellem hvor meget plads billedet og teksten tager er et spørgsmål om hvilken 'Skabelon' der er valgt (pkt. 6)

  Du kan til enhver tid lave ændringer i arrangementet som vil "slå igennem" på skærmene med det samme.

FAQ / OSS

Se også Ofte stillede spørgsmål v/ Redia. Og Redia Documentation.

Klik på spørgsmålene for at folde svaret ud.

 • Hvorfor 'hopper' mit billede når det kommer på infoskærmen?
  • Det skyldes at billedet ikke har det sammen forhold mellem længde og højde som pladsen i den skabelon du har valgt at benytte. Det kan nemt tilrettes ved at klikke på 'Vælg fra mediearkiv' og vælge 'Interessepunkter' som fremkommer når musen føres hen over det ønskede billede: Her markerer du blot den del af billedet som er den interessante del der skal vises på billedpladsen i din nyhed – for at gemme markeringen klikkes på denne og herefter på 'Gem' (tilsvarende for at slette: tryk på markeringen og tryk på 'Slet').
 • Hvad betyder det engelske/danske flag i højre hjørne under indholdselementerne
  • Flaget i højre hjørne er oprindeligt til at lave en engelsk oversættelse til flersprogede moduler. Det er på nuværende tidspunkt en ubrugelig funktionalitet for os, da der ikke er lavet en engelsksproget version af redaktionsværktøjet.
  • Kan jeg få samme event på både kalenderen og på nyhedsskærmen
   Ja. Opret indholdsindholdselementet som ’Arrangement’. Udover det sædvanlige ’Overskrift’, ’Sted’, ’Publiceringsdato’ udfyldes også ’Underoverskrift’ (valgfri), 'Brødtekst', billede indsættes og skabelon vælges. Således kan elementet benyttes som både ’standard’ og ’arrangement’ selv om det er af typen arrangement.
   Bemærk: Hvis indholdselementet skal bruges som både nyhed og arrangement er det vigtigt at det er af typen ’arrangement’. Når et indholdselement af typen ’standard’ lægges i en kanal beregnet til kalenderen ryger kanalen af galleriet.
 • Hvorfor henter RSS-feed'et kun nogle og ikke alle aktuelle arrangementer ind fra Typo3
  • Som det ser ud nu er vores RSS-feed sat op således at det x antal arrangementer der hentes ind ikke er bestemt efter hvilken dato arrangementet finder sted, men hvornår arrangementet blev oprettet. Har man altså oprettet arrangementet i typo3 for et stykke tid siden bliver det ikke hentet med. Det er et udviklingsproblem der ligger hos AU, ikke Redia.
 • Smarte tips i preview
  • I preview kan du bladre mellem de nyheder der er på skærmen. Musen går bag ved previewskærmen og kan derfor ikke ses på din computerskærm, men forestil dig at den er tilstede og bladr ved at klikke på nyhederne i oversigtsfrisen.

 

 


Alle former for kommentarer og ideer er meget velkomne!

91830 / i31