Vis galleri på PC

Her vælges applikationer til og fra
Her vælges hvilket galleri, der skal vises på pc'en. Kundeid er scienceau.

Sådan får du vist et Redia infogalleri på en pc

Symbolforklaring:
Clienttool
Client
Upgrademanager
  1. Gå til http://documentation.redia.dk/?page_id=149. Derfra installeres Redia Software Manager, som giver anledning til en ’sort/hvid pil' i task-baren på pc'en. Kontakt InfoGalleri Support på support@redia.dk eller på tlf. 51356784 for at få login-information til Redia Software Manager.
  2. Gå til http://documentation.redia.dk/?page_id=92. Nu er man klar til at køre klienten på den pc, som skal vise et valgt galleri fra https://publish.redia.dk/scienceau, i dette eksempel 'Visning af Kemikanaler'. Dobbelt-klik på Client (G-smiley). Bemærk at man skal oprette et nyt galleri til formålet (gerne med helt samme indhold som et eksisterende galleri), ellers vil den skærm, som viser det valgte galleri, miste sit indhold! (Se punkt 4.)
  3. Hvis man ønsker at pc’en skal vise et andet galleri, må man først køre Clienttool og fjerne det oprindelige set-up af klienten. Når man så kører klienten igen, vælger man et andet/nyt galleri fra listen efter at have indtastet Kundeid (= scienceau).
  4. Sandsynligvis er man nødt til at oprette ét galleri i Infogalleri for hver pc, man ønsker at vise kanaler på.
  5.  Afslut galleriet på pc'en vha. Alt+F4.
96398 / i31