Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology Proces for fremtidig organisering af ST

Proces for fremtidig organisering af ST

Rektor Brian Bech Nielsen har sat gang i en proces med det mål at dele Science and Technology op i to fakulteter. Det skal mindske ledelsesudfordringen og derigennem styrke fagligheden og skabe en bedre balance på universitetet som helhed. Læs mere i nyhederne: Rektor: Aarhus Universitet bør gå fra 4 til 5 fakulteter (07.02.2019) og Lars Henrik Andersen bliver konstitueret dekan på ST (08.02.2019)

På denne side vil der løbende blive orienteret om processen.


Medarbejdermøde 19. februar

På medarbejdermødet præsenterede rektor bevæggrundende for at dele ST i to fakulteter og tidsplanen for processen, som forventes at være på plads i løbet af 2019 på det faglige og organisatoriske område, og i løbet af 2020 for det administrative område.

Visninger
Videooptagelse af medarbejdermøde 19/2 om fremtidig organisering af ST.

Tidsplan for processen

 • 19/2: Medarbejdermøde
 • 20/2-5/3: Fakultetsledelsen og rektor diskuterer mulighederne og kommer med et forslag til opdeling
 • 5/3-28/3: Rektor besøger alle ST's institutter og det administrative center for at diskutere forslaget med medarbejderne
 • 28/3-8/4: Fakultetsledelsen og rektor overvejer input og vedtager et endeligt forslag
 • 25/4: Forslaget forelægges bestyrelsen
 • 26/4-20/5: Høringsproces på ST
 • 22/5: Universitetsledelsen reviderer forslaget på baggrund af input
 • 7/6: Bestyrelsen vedtager ny fakultetsstruktur
 • August: Opslag af to dekanstillinger
 • 1/1-2020: De nye dekaner forventes at være på plads
 • December 2019: Beslutning om ny organisering af det administrative center
 • 2020: Potentielt et overgangsår for det administrative område
125080 / i31