Du er her: AU  Medarbejdere Fakulteter  Science and Technology Proces for fremtidig organisering af ST

Proces for fremtidig organisering af ST

Rektor Brian Bech Nielsen har sat gang i en proces med det mål at dele Science and Technology op i to fakulteter. Det skal mindske ledelsesudfordringen og derigennem styrke fagligheden og skabe en bedre balance på universitetet som helhed. På denne side vil der løbende blive orienteret om processen.


Bestyrelsens beslutning 7. juni

AU’s bestyrelse godkendte den faglige deling af Science and Technology på bestyrelsesmødet den 7. juni. Dermed er der grønt lys til opslag af to nye dekanstillinger og til at igangsætte arbejdet med den administrative deling af fakultetet, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper for hvert af de administrative områder samt for fællesfunktioner som f.eks. forskeruddannelsesområdet, studienævnsstruktur og ST Learning Lab.
Navnene på de to nye fakulteter er ikke besluttet endnu. Fakultetsledelse arbejder videre med forslag til navne, som vil blive forelagt og godkendt af universitetsledelsen.
Læs mail til alle medarbejdere på ST udsendt 7. juni.

Se herunder video med rektor Brian Bech Nielsen, hvor han kommenterer delingen og den videre proces.

Rektor Brian Bech Nielsen om bestyrelsens beslutning 7. juni 2019.
(English subtitles available via Settings > Subtitles in Youtube)

Høringsproces på hele AU

Forslaget for deling af Science and Technology i to nye fakulteter sendes fredag den 26. april ud i en bred høring på hele universitetet frem til d. 20. maj.

Høringen omfatter:

På ST vil alle institutter, enheder samt Akademisk Råd, det administrative center, dekansekretariatet, FSU, FAMU, studienævn og de studerende blive inddraget i høringen. På institutterne og i det administrative center vil LSU blive hørt, ligeledes bliver institutfora hørt. På de tre andre fakulteter vil der ske inddragelse af relevante parter i høringen, herunder fakultetsledelsen, de akademiske råd og samarbejdsudvalg. I Enhedsadministrationen vil der være inddragelse af LEA og ASU. Desuden vil HSU blive inddraget. Ligeledes vil studenterorganisationerne blive hørt.

Videre proces for delingen

AU’s bestyrelse vil den 7. juni 2019 tage en endelig beslutning om delingen af ST. Såfremt bestyrelsen godkender forslaget, vil der i efteråret blive nedsat en række arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til den fremtidige administrative understøttelse af de to nye fakulteter.  


Medarbejdermøde 19. februar

På medarbejdermødet præsenterede rektor bevæggrundende for at dele ST i to fakulteter og tidsplanen for processen, som forventes at være på plads i løbet af 2019 på det faglige og organisatoriske område, og i løbet af 2020 for det administrative område.

Visninger
Videooptagelse af medarbejdermøde 19/2 om fremtidig organisering af ST.

Tidsplan for processen

 • 19/2: Medarbejdermøde
 • 20/2-5/3: Fakultetsledelsen og rektor diskuterer mulighederne og kommer med et forslag til opdeling
 • 5/3-28/3: Rektor besøger alle ST's institutter og det administrative center for at diskutere forslaget med medarbejderne
 • 28/3-8/4: Fakultetsledelsen og rektor overvejer input og vedtager et endeligt forslag
 • 25/4: Forslaget forelægges bestyrelsen
 • 26/4-20/5: Høringsproces på ST
 • 22/5: Universitetsledelsen reviderer forslaget på baggrund af input
 • 7/6: Bestyrelsen vedtager ny fakultetsstruktur
 • August: Opslag af to dekanstillinger
 • 1/1-2020: De nye dekaner forventes at være på plads
 • December 2019: Beslutning om ny organisering af det administrative center
 • 2020: Potentielt et overgangsår for det administrative område
125080 / i31