Akademisk Råd

Det akademiske råd skal sikre samarbejde og tværfaglig udvikling både inden for fakultetet og på tværs af fakulteterne og dermed bidrage til universitetets samlede udvikling.

Rådet skal sikre løbende inddragelse af medarbejdere og studerende, så disse grupper sikres en reel indflydelse på ledelsen og udviklingen af fakultetet. Det akademiske råd skal gennem regelmæssige drøftelser af fakultetets kerneaktiviteter fungere som garant for en akademisk forsvarlig varetagelse af disse, særligt vedrørende forskning og uddannelse. Rådets medlemmer bidrager dermed til kvalitetssikring og stimulering af nye ideer og forslag. Der er et akademisk råd for hvert fakultet på Aarhus Universitet.

Akademisk råd har til opgave:

1) at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål.

2) at deltage i udpegning af medlemmer til indstillingsorganet ved udpegning af udefra kommende bestyrelsesmedlemmer og indstilling af medlemmer til rådgivningsgrupper ved ansættelse af rektor, prorektor, dekaner og prodekaner.

3) at udpege medlemmer til universitetets tværgående rådgivningsfora. Udpegningen må ikke foretages af formand og dekan alene, men skal ske under inddragelse af henholdsvis VIP-, TAP-, ph.d.- og studentermedlemmerne af akademisk råd.

4) at rådgive dekanen om budgetmæssige prioriteringer.

5) at udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger.

6) at udtale sig til dekanen om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling.

7) at indstille til dekanen om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger.

8) at tildele ph.d.- og doktorgraden.

Medlemmer af Akademisk Råd, Science and Technology 2016

Akademisk råds studentermedlemmer er valgt for en periode på l år. De øvrige medlemmer er valgt for en periode på 4 år.

Forretningsorden

  Formand: Marit-Solveig Seidenkrantz

  Konstitueret Dekan: Lars Henrik Andersen

  VIP (inkl. ansatte ph.d.-studerende)

  Marit-Solveig Seidenkrantz Institut for Geoscience
  Charlotte Lauridsen Institut for Husdyrvidenskab
  Anne Jensen Institut for Miljøvidenskab
  Henrik Karstoft Institut for Ingeniørvidenskab
  Inge Sindbjerg Fomsgaard Institut for Agroøkologi
  Hanne Lakkenborg Kristensen Institut for Fødevarer
  Peter Balling Institut for Fysik og Astronomi
  Johan P. Hansen Institut for Matematik og QGM
  Bo Brummerstedt Iversen Institut for Kemi
  Olav W.Bertelsen Institut for Datalogi
  Annette Battrup-Pedersen Institut for Bioscience
  Tobias Wang Institut for Bioscience
  Bjorn Andresen Ingeniørhøjskolen
  Ditlev Egeskov Brodersen Institut for Molekylær Biologi og Genetik
  Rikke Louise Meyer iNANO og BiRC

  Ingen valgte ansatte ph.d.-studerende

  TAP

  Dorthe Haagen Nielsen
  Lizzi Stausgaard

  Noor De Jong

  STUDERENDE

  Ikke ansatte ph.d.-studerende

  Bortfaldet

  Line Johansen Ochlka

  Biologi, Agrobiologi, Molekylærbiologi, Molekylærmedicin BA: Jordbrug Fødevarer Miljø,
  Kandidat: Agro Environm Managem, Sustainable Animal Nutrition and Feeding, Molekylær Ernæring og Fødevareteknologi

  Rasmus Burlund Fink

  Fysik, Nanoscience, Geologi, Kemi, Medicinalkemi, BA: Geoscience, Geoteknologi, Kemi og Teknologi, Kandidat: Astronomi, Teknisk Fysik, Geofysik

  Niklas Stoyan Hornbæk Knoth

  Diplom: Bygning, Bygningsdesign, Maskinteknik, Geoteknologi.
  Civil: Byggeri, Teknisk Geologi, Mekanik

  Else Linge Adersen

  Matematik, Matematik-økonomi, Datalogi, BA: IT, Kandidat: Statistik, Videnskabsstudier, IT-produktudvikling, Bioinformatik

   

  Bortfaldet
  (ingen opstillede)

  Diplom: Elektro/ElectronDesign/Elektronik,Info.&kom.tekno, Stærkstrøm/Elektrisk Energitekno, Sundh.tekno, Kemi, Biotekno, Biopro. tekno Civil: Teknisk IT/Comp.tekno,Optik & Elektronik/Elektrotekno,BiomedTekno-BiomedTeknik,Biosyst.tekno,Pro.tekno,Kemi&biotekno

    ­­Mødereferater fra Akademisk Råd 

  90029 / i31