Årshjul og kommunikation

Annoncering af gymnasielærerdage

Fællesniveauet kan annoncere det kommende skoleårs gymnasielærerdage til de ca. 1.750 science-lærere som abonnerer på fakultetets nyhedsbrev, webforms.au.dk?form=78.

I nyhedsbrevet henvises til au.dk/gym.

Derudover sender AU et fælles nyhedsbrev direkte til ledelsen på alle gymnasier, hf-kurser og erhvervsskoler (stx, hf, htx og hhx) for dels at informere, dels bede dem sende det videre til deres faglærere.

Gymnasielærernes overenskomst gør det nødvendigt – for mange lærere – at vi melder datoerne for gymnasielærerdagene tidligt ud, så lærerne kan planlægge, hvilke gymnasielærerdage de vil til i det kommende skoleår, få det ansøgt på deres gymnasium og lagt det i årsplanen.

For at optimere antallet af lærere, som melder sig til jeres gymnasielærerdage, struktureres udsendelsen af nyhedsbreve efter følgende årshjul.

Inden sommerferien

1)      Senest første fredag i juni:

a)      Instituttet giver besked til Pernille om valg af dato i det kommende skoleår

b)      Instituttet opdaterer gymnasielærerdagens hjemmeside på instituttets hjemmeside. Skriv gerne et par ord om forventet tidsrum og indhold i programmet på hjemmesiden

c)       Instituttet åbner for interessetilkendegiveles-/tilmeldingsformular.

i)        Opret evt. et afkrydsningsfelt hvor interesserede kan anmode om mere information når programmet er klar

ii)      Opret gerne et felt, hvor lærerne kan komme med input og ideer til emner og programpunkter i formularen eller ved at de kan kontakte jer

2)      Pernille udsender nyhedsbrev med besked om alle datoer til de ca. 1700 gymnasielærere på STs nyhedsbrev. Lærerne vil blive opfordret til at komme med input og ideer, og til at tippe deres kolleger på egen skole og i f.eks. facebookgrupper for fagområderne

3)      Der annonceres i Aktuel Naturvidenskab

4)      Gymnasielærerdage fremgår af au.dk/gym, hvor der linkes til de pågældende institutters egen side om gymnasielærerdagen med program, tilmelding mv.

5)      AU sender nyhedsbrev ud til gymnasiernes ledelser

6)      Forskellige interessenter tippes om gymnasielærerdagene som f.eks. LMFK, EMU og de faglige foreninger

August

1)      Pernille udsender igen nyhedsbrev med besked om datoerne for gymnasielærerdagene i det kommende skoleår

To-tre måneder før afholdelse af Gymnasielærerdagen

1)      Instituttet sikrer at tilmeldingen er åben

2)      Pernille udsender nyhedsbrev til relevante faggrupper efter aftale med det enkelte institut. Lærerne vil igen blive opfordret til at komme med input og ideer, og til at tippe deres kolleger på egen skole og i f.eks. facebookgrupper for fagområderne

3)      Instituttet udsender evt. en særlig mail til de lærere der deltog sidste år. Vær dog obs på, om de allerede abonnerer på nyhedsbrevet

4)      Instituttet sørger selv for kontakten til de tilmeldte, både før og efter dagen.

Maj

1)      Fællesmøde om koordineringen af gymnasielærerdage i et kommende skoleår

Kommunikation gennem egne studerende

For mange institutter bliver en del af de kandidatstuderende gymnasielærere. Det er oplagt at udnytte disse studerende til at sprede budskabet om gymnasielærerdage, når de træder ud på arbejdsmarkedet. Det kræver dog, at de har kendskab til arrangementet. En mulighed kunne være at invitere specialestuderende med ambitioner om at være gymnasielærere til at deltage i arrangementet. En anden model kunne være at involvere de specialestuderende i arrangementet, fx ved at lave en halv times standmiljø, hvor de kan få lov at fortælle om deres specialer til de interesserede gymnasielærere. Hermed bliver de bevidste om eksistensen af gymnasielærerdagene.

Gode idéer til yderligere reklame

Ikke alle gymnasielærere er tilmeldt nyhedsbrevene. Hvis I ønsker at nå ud til flere, kan nedenstående måske være muligheder.

  • Institutterne kan sende information om gymnasielærerdage (og andre tilbud) til relevante foreninger (fx fysiklærerforeningen) og bede dem distribuere det i deres nyhedsbreve. 
  • Institutterne kan kontakte relevante fagfaglige foreninger og efterlyse adresselabels på medlemmer. Herefter kan institutterne udsende breve med reklame til medlemmerne af foreningen. 
108175 / i31