Idéer til indhold

 • Institutterne kan invitere fagkonsulenten til at komme og holde oplæg på dagen. Til fagkonsulentens oplæg kan instituttets VIP’er inviteres, da de kan have interesse i at høre, hvad der foregår i gymnasieverdenen, og hermed hvilke forventninger de kan have til kommende studerende. Oplægget fra fagkonsulenten kan have særligt fokus på overgangen mellem gymnasiet og universitetet.
 • Institutterne kan invitere Naturvidenskabernes Hus, ScienceTalenter eller lignende organisationer til at holde oplæg og/eller skabe debatfora. Til debatter/oplæg kan ST’s prodekan Finn Borchsenius eller AU’s prorektor Berit Eika også inviteres.
 • I dagens program kan Ph.d.-studerende måske med fordel inddrages som oplægsholdere.
 • Institutterne kan invitere en gymnasielærer til at holde oplæg (fx om forløb, software, undervisningsmateriale el.lign.)
 • Institutterne kan selv benytte lejligheden til at promovere nyt materiale, software el.lign.
 • Institutterne kan i dagens pauser lave posterstationer (stand-miljø), hvor relevante gymnasierettede projekter er repræsenterede. Institutterne kan også invitere ph.d.-studerende til at hænge posters op med deres forskningsresultater.
 • I programmet kan institutterne fokusere på emner, der har været oppe i tiden. Ligeledes kan der eventuelt bruges foredragsholdere, der har holdt populærvidenskabelige foredrag. Inspiration kan eventuelt hentes ved UNF eller OFN.
 • Ligeledes kan institutterne afprøve andre fysiske rammer for dagen ved at besøge et af Science Museerne, ARoS, Moesgaard eller noget andet. 
 • Oplæg om gymnasierettede aktiviteter på AU og ST ved at kontakte koordinator for gymnasierettede aktiviteter Pernille Maj Svendsen.
 • Oplæg omkring de forskellige uddannelsers opbygning/ligheder/forskelle.
 • Oplæg omkring hvordan og hvorfor 'Calculus'-kurset er gået over til videoforelæsninger. Dette ville vise den mere moderne side af universitetet. 
 • Institutterne kan invitere ST Learning Lab til at holde oplæg om nye tiltag.
 • Institutterne kan kombinere gymnasielærerdagen med alumnedag. Se evt. program på matematik her

Gode råd i forbindelse med planlægning

 • Det er vigtigt under planlægningen at give oplægsholdere klare instrukser omkring dagens/oplæggets formål og målgruppe.
 • Det kan være en god idé at sende deltagerlisten til alle de deltagende lærere, så de har mulighed for at arrangere samkørsel. Dette kan gøres i forbindelse med, at lærerne mindes om at afmelde sig, hvis de er blevet forhindret i at deltage.
108161 / i31