Materialeoversigt

Liste over materialer, der kan være interessante for gymnasielærerne

Altid tilgængeligt materiale

  • Bachelor Studieguide. Kontakt: Laura Press eller hent i skabet på 'motorvejen' (studieservice, bygning 1520, 1. sal).  
  • Foldere fra Ungdommens Naturvidenskabelige Forening. Kontakt: aarhus@unf.dk
  • Orienterende folder om Det Rullende Universitets tilbud indenfor ingeniørvidenskab. Kontakt: Laura Press (laurapress@au.dk)
  • Aktuel Naturvidenskab. Kontakt: Jørgen Dahlgaard (jd@au.dk)
  • Foldere fra Unge forskere. Kontakt: Mie Johannesen (mie@au.dk)
  • ...

Årstidsbestemt materiale

  • Campfoldere fra Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (januar - maj). Kontakt: aarhus@unf.dk
  • U-days flyer (november - marts). Kontakt: Laura Press (laurapress@au.dk)
  • Folder om studiepraktik (juni - oktober). Kontakt: Laura Press (laurapress@au.dk)
  • ...

Har I kendskab til materiale, I synes mangler på listen, kontakt da Mie Johannesen.

108159 / i31