Reklame for gymnasielærerdagene

Reklame via nyhedsbrevene

Fællesniveauet kan reklamere for gymnasielærerdage til de ca. 1.850 science-lærere som abonnerer på fakultetets nyhedsbrev, webforms.au.dk?form=78.
I nyhedsbrevet henvises til oversigten scitech.au.dk/gymnasielaererdag.
Derudover sender fællesniveauet samme info direkte til ledelsen på alle gymnasier, hf-kurser og erhvervsskoler (stx, hf, htx og hhx) for dels at informere, dels bede dem sende det videre til deres faglærere.

Gymnasielærernes overenskomst gør det nødvendigt – for mange lærere – at vi melder datoerne for gymnasielærerdagene tidligt ud, så lærerne kan planlægge, hvilke gymnasielærerdage de vil til i det kommende skoleår, få det ansøgt på deres gymnasium og lagt det i årsplanen.

For at optimere antallet af lærere, som melder sig til jeres gymnasielærerdage, struktureres udsendelsen af nyhedsbreve efter følgende årshjul.

10. august

Det vil være fint, hvis I på instituttet den 10. august….

  1. kan melde fællesniveauet, om I holder gymnasielærerdag i det kommende skoleår – og hvis 'ja':
  2. kan lægge datoen på jeres instituts webside for gymnasielærerdag. Hvis jeres dato ikke er helt på plads, så skriv det fx på form a la 'Januar 2016 – dato følger' eller 'Forår 2016 – dato følger'
  3. kan åbne for tilmeldingen allerede nu med en tekst a la: ”Tilmeld dig gerne nu – så sender vi dig en e-mail når programmet er færdigt. Du kan løbende afmelde dig, hvis du bliver forhindret.”
  4. som tilmeldingssystem: benyt fakultetets webformular- arrangements- og nyhedsbrevssystem for ikke-betaling: webforms.au.dk/adgang
  5. kan indføje en tekst a la: ”XXXlærerdagen på Institut for XXXXX er en faglig dag for underviserne på gymnasiale uddannelser. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. Se de øvrige institutters gymnasielærerdage på scitech.au.dk/gymnasielaererdag
  6. kan sende fællesniveauet webadressen for instituttets webside for gymnasielærerdagen, som vi så linker til fra scitech.au.dk/gymnasielaererdag/

Når programmet er færdigt

Når instituttet sidenhen har programmet færdigt, vil fællesniveauet gerne udsende en særlig udgave af nyhedsbrevet direkte til de af de 1.850 lærere, som har anført, at de er interesseret i jeres fag – med info om at programmet for jeres gymnasielærerdag nu kan ses og at tilmeldingen er åben.

Reklame via gymnasiernes 'hoveddør'

Efter et ønske fra arrangørerne om at nå ud til flere lærere blev der i december 2014 sendt et brev til de jyske og fynske gymnasier indeholdende et brev til uddannelseslederen samt en invitation til gymnasielærerdage, som vedkommende kunne uddele til sciencelærerne. De to breve kan ses nedenfor.

Dagen efter blev en mail sendt til gymnasiernes primære indbakke. Denne kan også ses nedenfor.

Reklame for egne studerende

For mange institutter bliver en del af de kandidatstuderende gymnasielærere. Det er oplagt at udnytte disse studerende til at sprede budskabet om gymnasielærerdage, når de træder ud på arbejdsmarkedet. Det kræver dog, at de har kendskab til arrangementet. En mulighed kunne være at invitere specialestuderende med ambitioner om at være gymnasielærere til at deltage i arrangementet. En anden model kunne være at involvere de specialestuderende i arrangementet, fx ved at lave en halv times standmiljø, hvor de kan få lov at fortælle om deres specialer til de interesserede gymnasielærere. Hermed bliver de bevidste om eksistensen af gymnasielærerdagene.

Gode idéer til yderligere reklame

Ikke alle gymnasielærere er tilmeldt nyhedsbrevene. Hvis I ønsker at nå ud til flere, kan nedenstående måske være muligheder.

  • Institutterne kan sende information om gymnasielærerdage (og andre tilbud) til relevante foreninger (fx fysiklærerforeningen) og bede dem distribuere det i deres nyhedsbreve. 
  • Institutterne kan kontakte relevante fagfaglige foreninger og efterlyse adresselabels på medlemmer. Herefter kan institutterne udsende breve med reklame til medlemmerne af foreningen. 
108175 / i31