Dagsordener og referater 2017

Fakultetsledelsesmøde nr. 1. 12. januar 2017 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 2. 2. februar 2017 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 3. 22. februar 2017 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 4. 15. marts 2017 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 5. 5. april 2017 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 6. 27. april 2017 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 7. 18. maj 2017 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 8. 29. juni 2017 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 9. 22. august 2017 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 10. 22. september 2017 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 11. 02. november 2017 Dagsorden Referat 

Fakultetsledelsesmøde nr. 12. 23. november 2017 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde nr. 13. 14. December 2017 Dagsorden Referat

116151 / i31