Dagsordener og referater 2017

Fakultetsledelsesmøde nr. 1. 12. januar 2017 Dagsorden Referat
Fakultetsledelsesmøde nr. 2. 2. februar 2017 Dagsorden Referat
Fakultetsledelsesmøde nr. 3. 22. februar 2017 Dagsorden Referat
Fakultetsledelsesmøde nr. 4. 15. marts 2017 Dagsorden Referat
Fakultetsledelsesmøde nr. 5. 5. april 2017 Dagsorden Referat
Fakultetsledelsesmøde nr. 6. 27. april 2017 Dagsorden Referat
Fakultetsledelsesmøde nr. 7. 18. maj 2017 Dagsorden Referat
Fakultetsledelsesmøde nr. 8. 29. juni 2017 Dagsorden Referat
Fakultetsledelsesmøde nr. 9 22. august 2017 Dagsorden Referat
Fakultetsledelsesmøde nr. 10 22. september 2017 Dagsorden Referat

 

 

116151 / i31