Dagsordener og referater 2018

Fakultetsledelsesmøde d. 11. januar 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d.  1. februar 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d.  22. februar 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d.  14. marts 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 12. april 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d.  3. maj 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d.  23. maj 2018 Aflyst

Fakultetsledelsesmøde d.  13. juni 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d.  5. juli 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d.  9. august 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d.  30. august 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 21. september 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 2. oktober 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 1. november 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 22.november 2018 Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde 13. december 2018 Dagsorden Referat

122311 / i31