Dagsordener og referater 2019


Fakultetsledelsesmøde d. 31. januar Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 1. marts Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 21. marts Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 11. april Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 10. maj Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 21. maj Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 4. juli Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 13. august Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 5. september Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 23.-24. september Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 24. oktober Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 14. november Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 5. december Dagsorden Referat

Fakultetsledelsesmøde d. 16. januar Dagsorden Referat

124880 / i31