Forskningsudvalg

Medlemmer

Prodekan for forskning Søren Keiding (formand), dekanatet ST, mn@cs.au.dk

Prodekan for talent Jes Madsen (formand), dekanatet ST, jesm@au.dk

Professor Kurt Vesterager Gothelf, iNANO, kvg@chem.au.dk

Udviklingschef Stefan Borre-Gude, ASE, stbg@ase.au.dk

Professor Per Kudsk, Institut for Agroøkologi, per.kudsk@agro.au.dk

Professor Jacob Schach Møller, Institut for Matematik, jacob@math.au.dk

Lektor Martijn Heck, Institut for Ingeniørvidenskab, mheck@eng.au.dk

Professor Ove Christiansen, Institut for Kemi, ove@chem.au.dk

Professor Derek V. Byrne, Institut for Fødevarer, derekv.byrne@food.au.dk

Professor Volker Loeschcke, Institut for Bioscience, volker@bios.au.dk

Lektor Karsten Riisager, Institut for Fysik, kvr@phys.au.dk

Professor David Lundbek Egholm, Institut for Geoscience, david@geo.au.dk

Professor Torben Heick Jensen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, thj@mbg.au.dk

Professor Mette Termansen, Institut for Miljøvidenskab, mter@envs.au.dk

Lektor Anders Møller, Institut for Datalogi, amoeller@cs.au.dk

Sektionsleder Charlotte Lauridsen, Institut for Husdyrvidenskab, charlotte.lauridsen@anis.au.dk

 

 

 

Sabbaticalstipendier

Sabbaticalstipendier til VIP-ansatte på minimum lektor/seniorforskerniveau på ST

ST sabbatical stipendier 2016 og 2017

Læs mere her

111353 / i31