HPC udvalg

Udvalgets formål er at rådgive ledelsen, koordinere og videndele på tværs samt tage initiativer i relation til brug af nationale løsninger, faciliteter og ansøgningsrunder.

Se også hjemmesiden for AU's centrale HPC udvalg her (klik for at følge link)

Medlemmer:

Drift/teknik: Systemadministrator Niels Carl Hansen

Drift/teknik: Drift- og teknologichef Søren Christensen

Fysik og Astronomi: Professor Lars Bojer Madsen (formand)

Kemi: Professor Ove Christiansen

Geoscience: Professor David Lundbek Egholm

Molekylærbiologi og Genetik: Seniorforsker Torben Asp

Matematik: Lektor Niels Lauritzen

Ingeniørvidenskab: Lektor Søren Peder Madsen

Miljøvidenskab: Forsker Witold Kot

Bioscience: AC-medarbejder Peder Klith Bøcher

Datalogi og BiRC: Professor Christian Storm Pedersen

Kommissorium for udvalget findes her (klik for at følge link).

Nyheder

MAJ 2018:

Som et led i ST’s implementering af persondataforordningen besluttede fakultetsledelsen i maj 2018, at ændre udvalgsstrukturen på it-sikkerhed og eScience området.

Fakultetets it-sikkerhedsudvalg (FISU-udvalget) er ændret til Udvalget for Informations-sikkerhed og Datamanagement på ST (IDM-udvalget). IDM-udvalget har et bredere kommissorium, og får dermed til opgave både at varetage it-sikkerhed, data management og GDPR.

Udvalgets sammensætning skal sikre, at det har en dækkende repræsentation på hele ST.

Det tidligere e-Science udvalg er ændret til High-Performance Computing (HPC-Udvalget). Udvalget fortsætter med at have fokus på beregning på supercomputere.

Fordelen med denne nye struktur er, at den følger strukturen på de øvrige fakulteter og på AU.

112923 / i31