e-Science-udvalg

Udvalgets formål er at rådgive ledelsen, koordinere og videndele på tværs samt tage initiativer i relation til brug af nationale løsninger, faciliteter og ansøgningsrunder.

Medlemmer:

ST dekanat: Prodekan for Forskning Søren Rud Keiding

Drift/teknik: Systemadministrator Niels Carl Hansen

Drift/teknik: Drift- og teknologichef Søren Christensen

Fysik og Astronomi: Professor Lars Bojer Madsen (formand)

Kemi: Professor Ove Christiansen

Geoscience: Professor David Lundbek Egholm

Molekylærbiologi og Genetik: Seniorforsker Torben Asp

Matematik: Lektor Anders Nedergaard Jensen

Ingeniørvidenskab: Lektor Søren Peder Madsen

Miljøvidenskab: Forsker Witold Kot

Bioscience: AC-medarbejder Peder Klith Bøcher

Datalogi og BiRC: Professor Christian Storm Pedersen

Kommissorium for udvalget findes her.

Nyheder

112923 / i31