Sabbaticalstipendier

Sabbaticalstipendier til VIP-ansatte på minimum lektor/seniorforskerniveau på ST, Aarhus Universitet

ST sabbatical stipendier 2017 og 2018

Det er nu igen muligt at søge ST’ s forskningsudvalg om et sabbaticalstipendium. Midlerne kan medfinansiere udgifter til rejse og ophold. Det vil sige husleje, rejse, visum, driftsomkostninger, transport af udstyr, interne rejser og i særlige tilfælde enkelte etableringsudgifter og transport af indbo (i mindre omfang). Rejseudgifter til medfølgende familie kan dækkes. Alle rejser skal foregå på economy class.

Der kan ikke ydes støtte til huslejeindskud eller lønkompensation. Der ydes heller ikke tilskud til interne rejser for medfølgende familie, forsikring/skolepenge/vaccinationer el. lign. til medfølgende familie. Der ydes heller ikke tilskud til tabt arbejdsfortjeneste til medfølgende ægtefælle. Man kan ikke registrere ferie i perioden, hvor AU betaler for bolig. Ophold kan være fra 3 til 9 måneder.

Ansøger skal være etableret forsker på mindst lektor-/seniorforskerniveau. Bevillingsperioden udløber 31. december 2018.

Der vil efter bevillingsperiodens udløb skulle afgives rapport om projektets gennemførelse og resultater.

Kort CV vedlægges ansøgningen sammen med aftale om sabbatical (underskrevet eller godkendt af institutleder)

Ansøgningsskema

Ansøgningsfrister i 2017:

Løbende frist

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ida Marie Gerdes img@au.dk

Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes til img@au.dk. Venligst angiv hvis en hurtigere afklaring er nødvendig.

Ansøger skal være etableret forsker på mindst lektor-/seniorforskerniveau. Der vil efter bevillingsperiodens udløb skulle afgives rapport om projektets gennemførelse og resultater.

112798 / i31