ST Rekrutteringsforum

Gruppens formål

Koordinere, prioritere ressourcer, udvikle og skabe synergi mellem de mange aktiviteter for grundskole- og gymnasieelever samt deres lærere som institutternes og Science Museernes ansatte og studerende varetager.

Ud fra fælles strategiske retningslinjer fordele og prioritere midler fra dekanpulje til dækning lønudgifter til de af deres studerende, som bidrager til aktiviteterne.

Gruppen referer til daglig til prodekanen for uddannelse og leverer hvert år til en oversigt over årets aktiviteter og regnskab herfor og samtidig et forslag til justeringer af strategi, budget og organiseringen.

Medlemmer af ST Rekrutteringsforum

Medlemmer fra institutter og centre

iNANO:  Trolle Linderoth og Camilla Worre Pedersen

Institut for Agroøkologi:  Bernd Wollenweber

Institut for Bioscience:  Jesper Givskov Sørensen og Erik Baatrup

Institut for Datalogi:  Søren Poulsen

Institut for Fysik og Astronomi:  Ulrik Ingerslev Uggerhøj

Institut for Fødevarer:  Merete Brødsgaard Henriksen

Institut for Geoscience:  Bo Holm Jacobsen

Institut for Husdyrvidenskab:  Stig Purup

Institut for Ingeniørvidenskab:  Kim Harel

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet: Birgitte Castenskjold Viborg

Institut for Kemi: Marianne Glasius

Institut for Matematik:  Johan Peder Hansen

Institut for Molekylærbiologi og Genetik:  Magdalena Pyrz

Science Museerne:  Line Jørgensen Stald

Medlemmer fra Administrationscenter ST

AU Uddannelse:  Eva Kvistgaard Arent

 

Medlemmer fra ST Fakultetssekretariat

Jens Holbech (formand)

 

Kontaktperson

Katrine Mikkelsen

95603 / i31