ST Awards 2019

Anerkendelse er vigtig og helt centralt for vores motivation til at yde en stor indsats. Anerkendelse af specifikke resultater sætter fokus på vores værdier. Anerkendelse er noget, vi ikke altid er gode nok til at give i en travl hverdag. Det er noget vi kan blive meget bedre til.

For at anerkende og fejre medarbejdere, der har gjort en stor indsats – generelt og i året, der er gået siden sidste sommerfest, uddeler vi seks anerkendende priser på ST. Seks priser der gives inden for forskellige områder. Til hver af de seks priser hører et diplom og en økonomisk pris på 10.000 kr. De seks priser er:

Se herunder hvem prismodtagerne 2019 er og begrundelserne for priserne.

Lars H. Andersen
Dekan


ST TAP Award

Søren Poulsen fra Institut for Datalogi fik overrakt ST TAP Award 2019. Foto: dypång management

ST TAP Award 2019 tildeles specialkonsulent Søren Poulsen fra Institut for Datalogi.

Søren har igennem de sidste 12 år ydet en enestående indsats for Institut for Datalogi. Instituttets store succes med at tiltrække flere studerende kan for en meget stor del tilskrives de outreach aktiviteter, som Søren har været igangsætter og leder af. Søren er meget iderig. Han har blandt andet været med til at udvikle - og styrer i dag den daglig drift af instituttets lokale iværksætter hub - HatchIt Lab. Han var initiativtager til Katrinebjerg Karrieredag (K-dag), som på få år er vokset til Danmarks største IT-Karrieremesse. Han har været med til at udvikle og implementere instituttets strategi for erhvervssamarbejde, herunder en ny Business Club for IT-virksomheder og industri.

ST Science Award

Katrin Vorkamp fik årets ST Science Award. Foto: dypång management

ST Science Award 2019 tildeles seniorforsker Katrin Vorkamp fra Institut for Miljøvidenskab

Katrin modtager ST Science Award for sit enestående arbejde med at forstå tilstedeværelsen og spredningen af miljøfremmede stoffer i arktiske miljøer. Katrin slog tidligt sit navn fast internationalt med sin forskning af bromerede flammehæmmere i det grønlandske miljø. Hun har siden opnået stor international anerkendelse fra førende forskningsinstitutioner.

Fornylig har hun fået en task lead position på EU projektet, HUMAN BIOMONITORING FOR EUROPE.

Katrin er også en efterspurgt foredragsholder og efter et foredrag sidste år fik hun denne feedback med på vejen: ”Your presentation was absolutely fabulous!! Easy to understand; well prepared; not too fast and a clear compact message.”

ST Public Sector Consultancy Award

Anja Brinch Riber modtog ST Public Sector Consultancy Award. Foto: dypång management

ST Public Sector Consultancy Award 2019 tildeles seniorforsker Anja Brinch Riber fra Institut for Husdyrvidenskab.

Anja har igennem flere år gennemført adskillige større myndighedsopgaver inden for dyrevelfærd for fjerkræ. Opgaverne har dels haft karakter af videnssynteser og dels af komplekse forskningsprojekter.
Området har stor politisk bevågenhed, og Anja har på fineste vis håndhævet armslængdeprincippet i forhold til et erhverv, der har lagt massivt personlig pres på hende. Opgaverne er leveret til tiden trods store og mange udfordringer, der har ligget udenfor Anjas hænder - herunder udbrud af fugleinfluenza. 

 

ST Industrial Collaboration Award

Rikke Louise Meyer fik overrakt ST Industrial Collaboration Award 2019. Foto: dypång management

ST Industrial Collaboration Award 2019 tildeles lektor Rikke Louise Meyer fra iNANO.

Rikke har et enestående talent til at forbinde grundlagsskabende forskning med løsning af påtrængende samfundsmæssige udfordringer. Hun har på fortræffelig vis formået at gøre virksomheder interesseret i sin forskning og hun har etableret forskningssamarbejde med ikke færre end 9 store nationale og internationale virksomheder. Rikke har også udviklet kurset ”Erhvervsprojekt” på Institut for Bioscience, der giver de studerende mulighed for at gennemføre et forskningsprojekt i tæt tilknytning med en virksomhed.  Vi er dybt imponerede over hendes forsknings- og undervisningsmæssige bedrifter, over hendes evne til samarbejde med den omgivne samfund og over hendes enestående kollegialitet

ST Education Award

Jacob Arnbjerg blev tildelt ST Education Award 2019. Foto: dypång management

ST Education Award 2019 tildeles lektor Jacob Arnbjerg Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Jacob er en underviser ud over det sædvanlige. Hans engagement er helt fænomenalt og han har en fantastisk evne til at videreformidle sin store viden på en klar og forståelig måde. Jacob formår at skabe interesse for de dybt teoretiske emner inden for kemien og procesteknikken og han demonstrerer anvendeligheden af det materiale, han underviser i. De studerende sætter utrolig stor pris på at Jacob, fordi han inddrager dem i sin planlægning af undervisningen fra semester til semester og hans evne til at flette humor ind i undervisningen med udtryk som: ”Nu får I lige fem minutter til at lade stoffet sedimentere”.

De studerende kalder ham en underviser i verdensklasse.

Jacob er på alle måder en ildsjæl og fortjener derfor i allerhøjeste grad at modtage ST’s undervisningspris.

ST Talent Award

Mikkel Slot Nielsen blev tildelt ST Talent Award 2019. Foto: dypång management

ST Talent Award 2019 tildeles postdoc Mikkel Slot Nielsen fra Institut for Matematik

Mikkels ph.d. forskning beskæftigede sig med forståelsen af tidsrække data, der f.eks. fremkommer i klimastudier og ved analyse af aktiekursers udvikling over tid. Mikkel har udvist en imponerende kreativitet og store evner for at løse dybe og komplekse matematiske problemer. Han har været i stand til at bruge sin teoretiske viden til at løse konkrete anvendte problemer, hvilket blandt andet er illustreret ved et yderst vellykket industrielt samarbejde med Vestas. Mikkels resultater er samlet i ikke mindre end ni artikler, desuden har han sammen med en anden ph.d. studerende udgivet en 196 siders monografi, som er publiceret af World Scientific. Selv sammenlignet med de bedste ph.d.-studerende fra absolutte top-universiteter er dette en helt usædvanlig præstation.