Nyheder

27.10.2017 | Medarbejdere

Valg til arbejdsmiljøorganisationen på AU

Det er nu, du skal begynde at overveje, om du har lyst til at blive valgt som arbejdsmiljørepræsentant på AU. Opstillingsperioden er i december måned og selve valget foregår i starten af det nye år. Rektor Brian Bech Nielsen opfordrer alle ansatte til at engagere sig i valget til arbejdsmiljøorganisationen.

26.10.2017 | Medarbejdere

Søg tilskud til kompetenceudvikling

Nu kan du søge om støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter i 2018. Send din ansøgning inden den 15. december 2017.

16.10.2017 | Medarbejdere

DFF-millioner til fire ST-forskertalenter

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget 43 millioner kr. til 28 yngre forskere – de ti af dem kommer fra Aarhus Universitet, heraf fire fra ST.

11.10.2017 | Medarbejdere

ST fastholder rumtemperatur på 21 °C

Fakultetsledelsen fastholder energisparekravet, og derfor vil rumtemperaturen også fremover blive holdt på 21°C, som Arbejdstilsynet anbefaler.

Man kunne ikke have ønsket sig en bedre ramme for indvielsen af WATEC, hvor selv vejret viste sig fra sin bedste side. (Foto: AU FOTO/Melissa Bach Yildirim)
Dekan Niels Chr. Nielsen bød de mange fremmødte velkommen, og pointerede, at WATEC har et stort samfundsmæssigt potentiale og mulighed for at opbygge en international førende aktivitet med stort forskningsmæssigt volumen og stor samfundsmæssig gennemslagskraft. (Foto: AU FOTO/Melissa Bach Yildirim)
Direktør Lars Schrøder fra Aarhus Vand havde taget en vision med, som han benyttede lejligheden til at dele med gæsterne: kunne WATEC markere starten på et regionalt samarbejde? Et Water Valley? (Foto: AU FOTO/Melissa Bach Yildirim)

10.10.2017 | Medarbejdere

Starten på Water Valley?

En velbesøgt åbning af det nyeste forskningscenter på Science and Technology fik de gode idéer og visioner for fremtiden til at pible frem allerede under de indledende taler i auditoriet på Navitas i Aarhus.

10.10.2017 | Medarbejdere

Valget er dit!

13. - 16. november 2017 skal videnskabelige medarbejdere og studerende på AU vælge repræsentanter til universitetets mange råd, nævn og udvalg.

Foto: Poul Ib Henriksen, AU

09.10.2017 | Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

AU indfører adgangskvotient på alle naturvidenskabelige og ingeniøruddannelser

Fremover skal kommende studerende have et snit på mindst 7,0 for at blive optaget direkte gennem kvote 1 på en uddannelse på Science and Technology. Ændringen sker for at styrke kvaliteten i uddannelserne, mindske frafaldet og skabe bedre dimittender.

06.10.2017 | Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

AU vinder kontrakt om vildtforvaltning

Universitet har vundet konkurrencen om det seneste udbud om myndighedsrådgivning inden for forvaltning af vilde dyr i Danmark

Professor Jacob Schach Møller er ny institutleder på Institut for Matematik pr. 1. oktober 2017. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet.

05.10.2017 | Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Ny institutleder på Institut for Matematik

Viceinstitutleder Jacob Schach Møller er ansat som ny institutleder på Institut for Matematik pr. 1. oktober 2017.

03.10.2017 | Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Idéernes legeplads

Syntetisk kød, innovativ brystpumpe som sundhedsfaglig nyskabelse, og billig lagringsmulighed for vedvarende energi var de tre vindende koncepter sidste år. I år har dekanen igen udfordret de studerende, og snart kan frugten af deres arbejde nydes.

Viser resultater 1 til 10 ud af 12

1 2 Næste

89572 / i31