Nyheder

26.03.2018 | Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Stor interesse for AU’s teknologiske uddannelser

Stadig flere unge søger ind på AU’s IT- og ingeniøruddannelser – og der er generel fremgang i ansøgningerne på tværs af universitetets fire fakulteter. Det viser den endelige opgørelse over kvote 2-ansøgninger.

Novo Nordisk Fonden har uddelt i alt tolv nye bevillinger inden for det biovidenskabelige og biomedicinske område. (Logo: Novo Nordisk Fonden)
Mikkel Heide Schierup, professor ved Center for Bioinformatik, Aarhus Universitet (Foto: AU)
Ditlev Egeskov Brodersen, lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (Foto: AU)
Peter Refsing Andersen, adjunkt ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (Foto: AU)

23.03.2018 | Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Tre millionbevillinger fra Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden bevilger tre forskere fra Science and Technology hver 10 mio. kr. til forskningsprojekter inden for det biovidenskabelige og biomedicinske område.

Jørgen Kjems har fået Novo Nordisk Prisen 2018. Foto: Ernst Tobisch

23.03.2018 | Medarbejdere

Video om Jørgen Kjems' forskning

Professor Jørgen Kjems, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik og iNANO, fik fredag den 16. marts overrakt Novo Nordisk Prisen på tre mio. kr. Novo Nordisk Fonden uddelte prisen som en belønning for Jørgen Kjems’ tværfaglige pionerstudier af, hvordan RNA spiller en helt central rolle i cellers regulering og har et kæmpe potentiale…

Gravemaskinen stod klar til at overtage gravearbejdet efter de inviterede 'spade-operatører'. (Fotos: Rasmus Rørbæk)
Dekan Niels Chr. Nielsen bød velkommen. (foto: Melissa Bach Yildirim)
Borgmester Jacob Bundsgaard (S) fastslog, at der var vovemod bag beslutningen om at arbejde hen mod at blive en af verdens stærkeste fødevareklynger i Aarhus.
Spadestikket blev udført af (fra venstre) direktør Jørgen Lang (FEAS), borgmester Jacob Bundsgaard, institutleder Michelle Williams, regionsformand Anders Kühnau, dekan Niels Chr. Nielsen og direktør Anne-Marie Hansen fra Agro Food Park. (foto: Melissa Bach Yildirim)
Aarhus Universitetskor stod klar til at underholde gæsterne med smuk sang fra nær og fjern.

20.03.2018 | Medarbejdere

Et spadestik dybere i fødevarerne

Man siger, at selv den længste rejse starter med det første skridt. På samme vis med ambitiøse byggerier: her finder også et nybygget institut på godt 9000 km2 sin begyndelse med et spadestik. Således også den nye institutbygning for Institut for Fødevarer, der fik sin begyndelse en smuk forårsdag 20. marts 2018.

Fra åbningsceremonien: (fv) Jens Peter Holst Lauritsen fra Novo Nordisk Fonden, Jørgen Kjems, Kurt V. Gothelf og Ken Howard fra iNANO / CEMBID og iNANOs centerleder, Trolle Linderoth. Foto: Roar Paaske.
Jens Peter Holst Lauritsen fra Novo Nordisk Fonden fortalte om CEMBIDs store potentiale. Foto: Roar Paaske.

19.03.2018 | Medarbejdere, Offentligheden / Pressen

Startskud for fremtidens multifunktionelle medicin

Potentialet er enormt for den forskning, som Center for Multifunctional Biomolecular Drug Design (CEMBID) på Aarhus Universitet nu tager fat på. Målet er at skabe en ny generation af lægemidler, som kan bruges til at diagnosticere og behandle kræft og åreforkalkning – som tilsammen udgør to tredjedele af dødsårsagerne globalt.

19.03.2018 | Medarbejdere

Søg om forskningsophold ved amerikanske eliteuniversiteter

Ph.d.-studerende, postdocs og professorer ved danske institutioner kan søge støtte til ophold ved Stanford, UC Berkeley eller MIT.

Institut for Fødevarers nye byggeri forventes afsluttet i 2019, hvor 140 medarbejdere og studerende får deres daglige gang i bygningerne. (Ill: CF Møller/AU).

15.03.2018 | Medarbejdere

Første spadestik til Institut for Fødevarers nye bygninger

Aarhus Universitet tager første spadestik til nye bygninger til Institut for Fødevarer den 20. marts, hvor regionsformand, borgmester og AU-rektor er blandt deltagerne. Nybyggeriet skal ligge i Agro Food Park i Skejby.

Dekan Niels Chr. Nielsen, Science and Technology. Foto: AU Foto

15.03.2018 | Medarbejdere

Strategiopfølgning på ST

Dekanatet har i årets første måneder holdt strategiopfølgningsmøder med institutter og centre. Dekan Niels Chr. Nielsens giver her en status på strategiarbejdet på ST.

15.03.2018 | Medarbejdere

Informationer om eventuel overenskomstkonflikt på AU

Få de nyeste informationer om hvordan en eventuel konflikt vil påvirke ansatte på Aarhus Universitet.

14.03.2018 | Medarbejdere

Ny økonomimodel præsenteres for lokale samarbejdsudvalg

De lokale samarbejdsudvalg (LSU) på fakultetet er sammen med institutledelserne inviteret til orienteringsmøder om ST’s nye økonomimodel, inden den endelige vedtagelse i fakultetsledelsen til sommer.

Viser resultater 1 til 10 ud af 15

1 2 Næste

89572 / i31