Aarhus Universitet har besvaret anmodninger om aktindsigter løbende og i henhold til loven

Aarhus Universitet har via Science and Technology gennem de seneste måneder behandlet usædvanligt mange anmodninger om aktindsigter fra flere forskellige medier som følge af sagen om kødrapporten.

06.11.2019 | Science and Technology

Foto: AU Foto

Foto: AU Foto

Information bringer i dag 6. november en artikel, hvor jurister kritiserer universitetets sagsbehandling af Informations anmodninger om aktindsigt. ”Universitetet tilbageholdt i to måneder dokumenter”, fremgår det af artiklen.

Det forholder sig dog ikke sådan. De mange anmodninger er besvaret løbende:

  • I perioden 25. september - 29. oktober blev otte anmodninger besvaret
  • Den 4. november blev yderligere syv anmodninger besvaret
  • Der pågår stadig sagsbehandling på en anmodning

Aarhus Universitet modtog i perioden 2.-16. september 16 anmodninger om aktindsigt. 15 af dem fra medierne. Sagerne er store og komplekse og strækker sig i mange tilfælde flere år bagud i tid. De omfatter fx alle dokumenter på fulde forskningssamarbejder herunder al ind- og udgående korrespondance mellem enkelte forskere. I nogle sager udgør alene mailkorrespondancen flere hundrede sider.

Alle anmodninger om aktindsigt er som udgangspunkt behandlet efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Udgangspunktet i loven er, at sagerne skal afgøres hurtigst muligt, hvilket universitetet har bestræbt sig på under hensyn til mængde og kompleksitet.

Det er således ikke korrekt, når Information skriver, at universitetet i to måneder skulle have udskudt udlevering af dokumenter.

Der er i øvrigt siden mandag den 4. november indkommet seks nye anmodninger om aktindsigt.

På baggrund af sagen om samme meget omdiskuterede kødrapport blev der 4. september sat gang i en undersøgelse på Science and Technology af DCA-rapporter fem år tilbage.

Undersøgelsen af DCA-rapporter har bl.a. været baseret på personlige interview med involverede forskere og er gennemført på to måneder. Science and Technology har præsenteret sin undersøgelse, så hurtigt som det har været muligt af hensyn til de medarbejdere, som har fået deres rapporter gennemgået.

Der er tale om to separate processer.

Medarbejdere
89573 / i31