Ændring af biblioteksbetjeningen på ST

Antallet af biblioteksbetjeningssteder for ST’s biblioteker bliver reduceret fra fire til to steder, når betjeningsstederne på Navitas og i Foulum nedlægges.

15.03.2017 | Christina Troelsen

AU Library Katrinebjerg bliver fremover betjeningssted for alle ingeniørstuderende på Aarhus Universitet. Bilblioteket drives i samarbejde med Arts. (Foto: Lars Kruse, AU Foto)

Fakultetsledelsen har besluttet at samle betjeningen af ingeniørområdet på Katrinebjerg, og at fortsætte den nuværende biblioteksbetjening i Ny Munkegade. Det betyder at der ikke længere vil være betjeningssteder på Navitas og i Foulum.

En stor del af ST’s biblioteksbudget er udgifter til elektroniske tidskriftsabonnementer. De elektroniske licenser stiger hos forlagene hvert år og sammen med en stigende dollarkursen betyder det, at Fakultetsledelsen har måttet foretage en prioritering af omkostningerne på området.      

På biblioteket i Foulum vil der forsat være adgang til håndbøger der står fremme og til samlingerne i arkivet via selvbetjening. Dermed kommer Foulum til at få samme serviceniveau som hovedparten af institutterne og centrene i Aarhus samt andre ST-lokaliteter uden for Aarhus.

Katrinebjerg bliver fremover biblioteksbetjeningssted for hele ingeniørområdet. Det giver mulighed for skabe et fælles samlet miljø for de ingeniørstuderende, hvor der også kan afholdes kurser og workshops for studerende. Da den planlagte udvikling af ingeniørområdet i stort omfang vil ske i Katrinebjergområdet og i den nordvestlige del af universitetsområdet, vil placeringen af biblioteksbetjeningsstedet i Katrinebjerg være en fordel på længere sigt. Biblioteket på Katrinebjerg vil fortsat blive drevet i samarbejde med Arts.

Aarhus Universitet overtog i forbindelse med fusioneringen med Ingeniørhøjskolen en åbenhedsforpligtelse på biblioteksområdet, som omfatter adgang og udlån til private samt deltagelse i det nationale bibliotekssamarbejde med udlån til folke- og forskningsbiblioteker. Åbenhedsforpligtelsen følger med til Katrinebjerg.

Ændringen i biblioteksbetjeningen forventes gennemført i løbet af 2017.

 

 

Medarbejdere