AU indfører adgangskvotient på alle naturvidenskabelige og ingeniøruddannelser

Fremover skal kommende studerende have et snit på mindst 7,0 for at blive optaget direkte gennem kvote 1 på en uddannelse på Science and Technology. Ændringen sker for at styrke kvaliteten i uddannelserne, mindske frafaldet og skabe bedre dimittender.

09.10.2017 | Anne-Mette Siem

Foto: Poul Ib Henriksen, AU

Science and Technology ændrer fra 2018 optagelseskravene for fysik, it og datalogi. Fra 2019 gælder det alle uddannelser under fakultetet, der uddanner unge inden for naturvidenskab og ingeniørfagene. Fremover skal de kommende studerende have mindst 7,0 i karaktersnit i den adgangsgivende eksamen og mindst 7,0 i gennemsnit i Matematik A for at blive optaget direkte gennem kvote 1. Studerende, der ikke opfylder kravene, kan søge om optagelse gennem kvote 2, hvor de skal igennem en adgangsprøve. Formålet med adgangsprøven er at hjælpe den studerende med at afklare sit studievalg og at identificere de mest motiverede og kvalificerede studerende.

”Formålet er ikke at uddanne færre, men at finde de rigtige. Vi vil forsat gerne uddanne alle der har evnerne og motivationen til at gennemføre vores uddannelser. Målet er at styrke kvaliteten i vores uddannelser og skabe bedre dimittender. Det opnår vi blandt andet ved at sikre, at de studerende har både lyst og evner til at give sig i kast med vores uddannelser.  Det er til gavn for de studerende, os og ikke mindst erhvervslivet, der skal modtage dem, når de er færdige, ” siger Niels Chr. Nielsen, dekan på Science and Technology.

”Med det nye optagelsessystem sætter vi fokus på at hjælpe de studerende med at afklare deres studievalg og få dem ind på det rette studie. Det er med til at mindske frafaldet og sikre, at de undgår unødige nederlag og studieskift, når de er bedre klædt på i forhold til det, der venter dem på studierne. Det er spændende verdener, der åbner sig via vores fag, men det er vigtigt, at man ved, at det ikke altid er lette fag at give sig i kast med, ” siger prodekan for uddannelse Finn Borchsenius.

Erfaringer fra optagelsen på fysik, it og datalogi i 2018 og fra andre uddannelser med adgangsprøve bliver brugt i den endelige udformning af adgangsprøverne for hele fakultetet.

 

Mere information:

Dekan Niels Chr. Nielsen, mobil 28992541/mail dean.scitech@au.dk

Prodekan Finn Borchsenius, mobil 23815322/mail finn.borchsenius@au.dk

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere